Apelovať na ministra kultúry

31.10.2014 15:07

Požiadavky, ktoré sú zahrnuté v ankete Literárneho týždenníka sú zároveň aj východiskom na koncepčné riešenie súčasného stavu slovenskej vedy, kultúry a umenia s dôrazom na podporu axiologického statusu fenoménu slovenskosti (minulej i súčasnej). Navrhujem výsledky ankety predložiť Ministerstvu kultúry SR a následne na rokovanie vlády; apelovať na ministra kultúry, aby v mene Spolku slovenských spisovateľov, čitateľov, študentov slovakistiky a všetkých priaznivcov slovenskej literárnej kultúry súčasnej i budúcej, v mene slovenského literárneho dedičstva sa v tejto veci aktivizoval nielen ako člen vlády SR, lež aj ako človek s národným cítením a žitím.

FRAN TIŠEK RUŠČÁK, Prešov