Zahraničné referáty na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016

Edda, Bjørnson a básnické slovo

KNUT ØDEGÅRD     Posledných šesť rokov som intenzívne pracoval na preklade a komentároch k najstaršiemu básnickému dielu severu, k takzvaným básňam Eddy, ktoré svojimi koreňmi siahajú až k sťahovaniu národov v 5. a 6. storočí po Kristovi. Básne sa uchovávali ústnym podaním z...

Choroba zvaná cenzúra

PETR ŽANTOVSKÝ   Cenzúra je príznakom chorej spoločnosti , ktorá  neznesie pohľad do zrkadla. Jan Werich kedysi poznamenal, že demokracia prvej republiky nebola ideálna, ale bola natoľko dobrá, aby im – klaunom z Osvobozeného divadla – dovolila hovoriť, čo si o nej myslia.1 Ak má zmysel...