ZAHRANIČNÉ REFERÁTY na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016

KNUT ØDEGÅRD: Edda, Bjørnson a básnické slovo: Malé národy vo veľkej literatúre

Referát na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach Posledných šesť rokov som intenzívne pracoval na preklade a komentároch k najstaršiemu básnickému dielu severu, k takzvaným básňam Eddy, ktoré svojimi koreňmi siahajú až k...

PETR ŽANTOVSKÝ: Choroba zvaná cenzúra: Limity slobody slova dnes

Referát na Kongrese slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach Cenzúra je príznakom chorej spoločnosti, ktorá  neznesie pohľad do zrkadla. Jan Werich kedysi poznamenal, že demokracia prvej republiky nebola ideálna, ale bola natoľko...