Členské príspevky SSS 2024

Vážení členovia SSS,

členský príspevok za rok 2024 môžete uhradiť aj prostredníctvom interbankingu na bežný účet Spolku slovenských spisovateľov

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu – IBAN:

SK82 0900 0000 0001 7007 2410

Výška členského:

členovia v produktívnom veku: 20,00 eur

členovia-dôchodcovia: 10,00 eur

Poznámka pre adresáta:

ČLENSKÉ 2024

PS: V prípade súbežnej úhrady nedoplatku, uveďte do poznámky aj rok nedoplatku, napr. ČLENSKÉ 2023, 2022 a pod.