Archív článkov

08.09.2014 04:29

Ďuríčková, Mária

Mária Ďuríčková, obč. m. Masaryová, rod. Piecková (* 29. 9. 1919 Veľká Slatina – † 15. 3. 2004 Bratislava), pseud.: Mária Ďuríčková, M. Ď., M. Ď. Janove, slovenská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prekladateľka, výrazná reprezentantka slovenskej pôvodnej literárnej tvorby pre...
Celý článok
08.09.2014 04:28

Domasta, Ján

Ján Domasta (* 23. 9. 1909 Cabaj-Čápor – † 26. 9. 1989 Cabaj-Čápor, poch. v Bratislave), pseud.: Andrej Ľubomírsky; Čáporský; D´Asta; Ján D. Čáporský, Kaššiak; Ondrej Ľubomírsky (spolu s V. Plickom), Pridverský; Rastislav Nitriansky; T. Slávsky; Y. X. Wals,  slovenský spisovateľ,...
Celý článok
08.09.2014 04:24

Habovštiak, Anton

Anton Habovštiak, PhDr. CSc. (* 22. 9. 1924 Krivá – † 14. 4. 2004 Bratislava), pseud.: Hab., slovenský jazykovedec, spisovateľ, prozaik, publicista, esejista – 90. VÝROČIE NARODENIA a 10. VÝROČIE ÚMRTIA. Pochádzal z roľníckej rodiny, základnú školu vychodil v rodisku, študoval na...
Celý článok
08.09.2014 04:12

Zguriška, Zuzka

Zuzka Zguriška, PhDr., vl. m. Ľudmila Dvořáková, rod. Šimonovičová (* 13. 4. 1900 na Myjave – † 14. 9. 1984 Praha, Česko), slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka, organizátorka kultúrneho života, významná predstaviteľka slovenskej humoristickej prózy v 30. a 40. rokoch 20....
Celý článok
08.09.2014 04:06

Ambruš, Jozef

Jozef Ambruš, PhDr., CSc. (* 22. 9. 1914 Horný Badín – † 2. 4. 1993 Bratislava), pseud.: I. J. Bič; Inka Lipská; -ja-; J. A.; J. Gálik; Ján (Janko) Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky; -ľaš-; -ľja-;Ľ. J. A.; Ľ. Babčan; Ľ. Hlas; Ľubo J. Ambruš; -uš, slovenský historik, editor – 100. VÝROČIE...
Celý článok
07.09.2014 20:20

Ťažký, Ladislav

Ladislav Ťažký, Dr.h.c., Dr., CSc. (* 19. 9. 1924 Čierny Balog, okres Brezno –  † 20. 1. 2011 Bratislava, je pochovaný v obci Veľký Klíž, okres Partizánske), slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, publicista, národovec, jeden z najproduktívnejších a najvýraznejších autorov modernej...
Celý článok
07.09.2014 19:29

Lukáč, Emil Boleslav

Emil Boleslav Lukáč, PhDr. (* 1. 11. 1900 Horuša, dnes súčasť obce Hodruša-Hámre –  † 14. 9. 1979 Bratislava), pseud.: Boleslav; lč; Lč., slovenský básnik, prekladateľ, redaktor a evanjelický kňaz, významná osobnosť slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia a povojnovej literatúry,...
Celý článok
07.09.2014 19:20

Števček, Ján

Ján Števček, prof. PhDr., DrSc. (* 13. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom – † 26. 9. 1996 Bratislava), pseud.: Ján Hudač, slovenský literárny vedec, historik a kritik, básnik, esejista, scenárista a prekladateľ  – 85. VÝROČIE NARODENIA. Pochádzal z rodiny murára, ktorá mal korene...
Celý článok
07.09.2014 19:15

Uram-Podtatranský, Rehor

Rehor Uram-Podtatranský, vl. m. Rehor Uram (* 12. 3. 1846 Liptovský Mikuláš – † 8. 9. 1924 Košice), pseud.: Mura, Podtatranský, Stráňan, Žalostín, slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, literárny a kultúrny historik, povolaním učiteľ – 90. VÝROČIE ÚMRTIA. Študoval na...
Celý článok
07.09.2014 19:02

Viktory, Gustáv

Gustáv Viktory (* 7. 9. 1914 Trnava – † 24. 12. 1975 Trnava), pseud. Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Baran, slovenský evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik, prekladateľ – 100. VÝROČIE NARODENIA. Študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, na evanjelickej Teologickej fakulte v...
Celý článok
Záznamy: 921 - 930 zo 1052
<< 91 | 92 | 93 | 94 | 95 >>