Archív článkov

18.06.2021 15:14

JOZEF ZAVARSKÝ (Teofil Klas) v Ars litere – 18. júna 2021 o 17,00 hod.

Na Rádiu De­vín sa redaktor Ars litery BORIS BRENDZA 18. júna 2021 o 17,00 hod. zhovára – v rámci rubriky Spisovatelia v rozhlase – so spisovateľom, básnikom, pokračovateľom katolíckej moderny JOZEFOM ZAVARSKÝM, členom Spolku slo­venských spisovateľov a jeho pred­stavenstva. Rozhovor bude aj v...
Celý článok
11.06.2021 09:12

* Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) vzmysle Stanov SSS zvoláva riadne členské zhromaždenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15. júla 2021 v Bratislave v budove RTVS – Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 sprezentáciou delegátov od 8,00 do 10,00 hod.   Program Členského...
Celý článok
11.06.2021 09:03

Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

Od Literárneho týždenníka 21 – 22/21 informujeme o stave no­vej verejnej zbierky s názvom Na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy. K 7. júnu 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 617,00 €. So zverejnením svojho mena...
Celý článok
11.06.2021 09:01

SPISOVATELIA A ČASOPISY NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH

Slovenské pohľady v Ars litere V stredu 2. júna 2021 sa redaktor Ars litery BORIS BRENDZA zho­váral o Slovenských pohľadoch – na literatúru, umenie a vedu s ich šéfredaktorom, známym sloven­ským prozaikom BYSTRÍKOM ŠIKULOM, členom Spolku sloven­ských spisovateľov a jeho...
Celý článok
11.06.2021 08:26

Vyhlásili víťazov 13. ročníka regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

Turčianska knižnica v Martine, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala od januára 2021 už 13. ročník čitateľskej ankety Kniha Turca 2020. Informácie o priebehu ankety boli zverejňované prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebookovej stránky. Pre...
Celý článok
02.06.2021 15:25

Slovenské pohľady v Ars litera na rádiu Devín – Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára so šéfredaktorom Slovenských pohľadov a známym slovenským prozaikom BYSTRÍKOM ŠIKULOM (2. 6. 2021)

Vypočujte si reláciu Ars litera na rádiu Devín v stredu 2. júna 2021 od 17,00 hod., ktorá sa venuje Slovenským pohľadom. Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára o Slovenských pohľadoch – na literatúru, umenie a vedu s ich šéfredaktorom a známym slovenským prozaikom BYSTRÍKOM...
Celý článok
26.05.2021 17:27

Scenár ETELY FARKAŠOVEJ vyšiel aj v Rakúsku

V rakúskom vydavateľstve Pilum Literatur Verlag vyšiel román Scenár Etely Farkašovej s ilustráciami KVĚTY FULIEROVEJ. Román preložila ELENA EHRGANNGOVÁ.  V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je spisovateľka členkou i redakcie Literárneho...
Celý článok
26.05.2021 17:12

Opustili nás dvaja literáti – členovia Literárneho klubu ružomberských spisovateľov: Za OĽGOU KOLLOVOU – TOMÁŠ WINKLER a jeho vzťah k Ružomberku

Za OĽGOU KOLLOVOU Oľga  Kollová (14. 11. 1949 Liptovská Osada – † 14. 4. 2021 Martin, posledná roz­lúčka a pohrebné ob­rady sa uskutočnili na Národnom cintoríne v Martine a pochovaná bola v Liptovskej Osa­de), slovenská...
Celý článok
26.05.2021 17:08

Za básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom VILIAMOM TURČÁNYM: Jedna z najväčších osobností slovenskej literatúry

So smútkom sme prijali správu, že nás navždy opustil VILIAM TURČÁNY, vynikajúci slovenský básnik, milovník, znalec a exce­lentný prebásňovateľ a preklada­teľ talianskej či francúzskej poé­zie, jeden z našich najvýznamnej­ších literárnych vedcov, vzdela­nec renesančného typu...
Celý článok
26.05.2021 16:47

NOVÁ ZBIERKA NA PODPORU VYDÁVANIA Literárneho týždenníka 2021/2022: Literárny týždenník vychádzal v  prvom štvrťroku 2021 len vďaka príspevkom darcov

Ďakujeme darcom, ktorí sa zapojili do minuloročnej finanč­nej zbierky na podporu tvorby, vydávania a distribúcie časopisu, pretože Literárny týždenník sme od januára do apríla 2021 mohli neprerušene vydávať iba vďaka ich obetavosti, keďže 7 106,73 €...
Celý článok
Záznamy: 1 - 10 zo 1163
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>