Archív článkov

22.05.2023 11:39

Uvedenie knihy Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna bibliografia

Štátna vedecká knižnica literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pozývajú na spoločenské stretnutie s jubilantkou spojené s uvedením publikácie Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna...
Celý článok
22.05.2023 09:59

Ars litera venovaná odkazu básnika KAROLA STRMEŇA

Relácia Ars litera Odkaz Karola Strmeňa z 30. 3. 2023 od 17. do 18. hod. na Rádiu Devín Archív: www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/2022026. O živote a diele K. Strmeňa hovorí literárny teoretik MATÚŠ MARCINČIN, autor monografie Karol Strmeň, krištáľ na zabudnutom ostrove Kniha vyšla ako 58. zväzok...
Celý článok
22.05.2023 09:19

Slovesná jar – Literatúra v čase (6. až 8. jún 2023)

Onedlho, v dňoch 6. až 8. júna 2023, sa v Martine uskutoční ďalší ročník najstaršieho literárneho podujatia na Slovensku, populárna a známa Slovesná jar. Tentoraz s podtitulom Literatúra v čase. Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu...
Celý článok
21.05.2023 13:35

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia narodenia vysokoškolského pedagóga a literárneho vedca IVANA PLINTOVIČA

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Kuzmányho kruhom v Banskej Bystrici Vás pozýva na SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE pri príležitosti 100. výročiu narodenia vysokoškolského pedagóga a literárneho vedca prof. PhDr. IVANA PLINTOVIČA, CSc. (* 3. 6. 1923 – † 10. 11. 1997) dňa 2. júna 2023...
Celý článok
20.05.2023 09:28

Ďakujeme za finančné dary – k 9. 5. 2023

K 9. máju 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Dušan Janák (50 €), Ing. Tomáš Naňo a Eva Naňová z Topoľčian (100 €), Marta a Adrián Panáčkovci (100 €), Ján Súkup, Žilina (100 €), Jozef Markuš (35 €), Peter König (5 €) a ďalší. Ak ste darom podporili Literárny týždenník a...
Celý článok
15.05.2023 15:11

Za ÁBELOM KRÁĽOM: Zomrel vynikajúci slovenský jazykovedec a bývalý politik, člen Spolku slovenských spisovateľov

Vo veku 90 rokov zomrel v piatok 12. mája 2023 profesor ÁBEL KRÁĽ, slovenský jazykovedec a bývalý politik. Patril k významným osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä oblasti slovenskej výslovnosti – fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie, jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej...
Celý článok
15.05.2023 04:59

JAROSLAV HAŠEK a Slovensko v roku výročí

V dňoch 28. – 30. 4. t. r. sa kultúrny publicista a spisovateľ IGOR VÁLEK na pozvanie organizátorov zúčastnil (s podporou agentúry LITA) v českej Lipnici nad Sázavou na medzinárodnom sympóziu Jaroslav Hašek – náš a svetový. Vo svojom referáte hovoril o vzťahu spisovateľa k Slovensku (so zvláštnym...
Celý článok
10.05.2023 10:31

Uvedenie knihy Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna bibliografia

Štátna vedecká knižnica literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pozývajú na spoločenské stretnutie s jubilantkou spojené s uvedením publikácie Henrich Jakubík: Slávka Očenášová-Štrbová: Personálna...
Celý článok
09.05.2023 08:30

Román Hodiny lietania ETELY FARKAŠOVEJ vyšiel v preklade do maďarčiny

Román ETELY FARKAŠOVEJ Hodiny lietania (originál vyšiel v r. 2019 a kniha bola zaradená do desiatky Anasoft litera) vydalo v máji t. r.  vydavateľstvo Womanpress, do maďarčiny ho pretlmočila  Erika Vályi Horváth.
Celý článok
07.05.2023 11:46

Zomrel významný slovenský prekladateľ a teoretik prekladu JÁN VILIKOVSKÝ, člen Spolku slovenských spisovateľov

  Spolok slovenských spisovateľov s hlbokým žiaľom oznamuje, že dňa 5. mája 2023 zomrel po dlhej ťažkej chorobe doc. PhDr. JÁN VILIKOVSKÝ,  CSc., významný slovenský prekladateľ z anglickej literatúry, teoretik prekladu, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, diplomat...
Celý článok
Záznamy: 61 - 70 zo 1467
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>