Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 15. 5. 2024)

18.05.2024 17:08

K 15. 5. 2024 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Adriana Ferenčíková (100 €); Marieta Uhrinová (50 €); Peter Köning (5 €); Alojz Marsina (20 €) a i.

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ďakujeme.

Redakcia

(Zdroj: Bez vašich darov by LT už nevychádzal. In.: Literárny týždenník 17 – 18 zo 16. 5. 2024, s. 2)