Poézia troch slovenských autoriek v srbskom časopise Krovovi – ETELA FARKAŠOVÁ, HANA KOŠKOVÁ, ZLATA MATLÁKOVÁ

01.05.2024 19:13

ANNA DUDÁŠOVÁ je známa ako autorka esejí, poézie, tvorí pre deti a mládež, venuje sa prekladateľskej činnosti. Žije v srbskom meste Malo Crniće, ale prostredníctvom osobnej korešpondencie, občasných zásielok slovenských literárnych časopisov a básnických zbierok jej záujem o našu súčasnú poéziu pretrváva.

Dôkazom toho je Dudášovej preklad básní ETELY FARKAŠOVEJ, HANY KOŠKOVEJ a ZLATY MATLÁKOVEJ do srbčiny a ich publikovanie v časopise pre vedu, kultúru a umenie Krovovi (Strechy). Verše dopĺňajú bibliografické informácie s pripomenutím členstva trojice poetiek v Spolku slovenských spisovateľov. Samotné 263-stranové periodikum zaujme obsahom, množstvom dokumentárnych fotografií, portrétov, ilustrácií a ukážok autentickej listovej korešpondencie. V predmetnom čísle nechýba ani poézia prekladateľky A. Dudášovej, ktorá sa prezentuje aktuálnou tvorbou.

Red.