Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník nevychádzal! (K 29. 4. 2024)

01.05.2024 19:47

K 29. 4. 2024 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Jozef Markuš, Ing., DrSc. (37 €); Richard Kufčák (20 €); Mária Mikušová (200 €); Farkasova Etela, prof. PhDr., CSc. (100 €); Ján Maršálek (100 €); Milica Majeriková-Molitoris, PhDr. (30 €)  a i.
Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.
Ďakujeme.
Redakcia