Literárny týždenník 9 – 10/2020

Literárny týždenník 9 – 10/2020

Literárny týždenník 9 – 10 z 11. marca 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Mesiac knihy a slovenská kultúra

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: O kulisách v parlamentných voľbách roku 2020

SÚŤAŽE

* Súťaž o ceny Spolku slovenských spisovateľov (Prihlášky do 16. 3. 2020)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

* Zbierka na podporu Literárneho týždenníka

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Darujte dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Civilizačné problémy a konflikty pretrvávajúce v slovenskom prostredí: Od práv človeka k právam národov

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Ľudovít Števko: Dostane príležitosť pre slovenská kultúra?

REPORTÁŽ

* Dušan Jarina: Z kubánskeho pera

ROK SLOVENSKÉHO DIVADLA/FILM

* Vladimír Blaho: Premiéra Dvořákovej Rusalky v opere SND: Viac pre staršie publikum ako pre detského diváka

* Ivan Jackanin: Súčasná ukrajinská desiata múza

REPORTÁŽ/OSOBNOSŤ/LITERATÚRA

* Alžbeta Remiášová: K 200. výročiu narodenia ANDREJA SLÁDKOVIČA: Po stopách slovenského slávika

VIZUÁLNE UMENIE/MALIARSTVO

* Marián Šimkulič: Väzby pod čas: Vasarely a slovenské výtvarné siločiary

* Jana Judinyová: Európske prezentácie: Ľudia v plameni silných citov (O výstave CARAVAGGIO – BERNINI v Amsterdame)

AKTUÁLNE VÝSTAVY

ROZHOVOR

* Básnický časozber Ondreja Nagaja: Päť (a dačo) otázok básnikovi (zhovára sa Peter Mišák)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Ondrej Nagaj: Keď sa ti duša zarosí

OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

* Na pamäť spisovateľa, redaktora, dramaturga, dramatika, hudobného skladateľa, textára a pedagóga ALOJZA ČOBEJA (* 7. 11. 1935 Stropkov – † 27. 2. 2020 Bratislava): Ora et labora (Fedor Mikovič)

ESEJ

* Miroslav Pius: Zabudnutí géniovia

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Iveta Zaťovičová: Pomoc pána Knoppa

POÉZIA

* Lýdia Žáková: Tvár; Empatia; Mesto

RECENZIE

* Viliam Apfel: Keď ožijú osudy (SZABÓ, Ivan: Kladivom na kráľovnú. Bratislava: Perfekt, a. s., 2019, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8046-937-5)

* Ján Maršálek: Cesty do nadreálna (LÁZNIČKA, Dušan: Cesty. Bratislava: Pars Artem, 2019, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-89939-10-7)

* Dáša Machalová: Nebojácna žena (LACKOVÁ, Ľudmila: Proti zločinu. Bratislava: Ikar, 2020, 1. vyd., 216 s., ISBN 978-80-551-6993-4, viaz.)

* Lenka Mihová: Aký zmysel majú katolícke školy (BIZOŇOVÁ, Monika – OLEJNÍK, Vladimír: Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej kapituly II.: Jezuitské gymnázium a učiteľský ústav. Ružomberok: Verbum, 2019, 1. vyd., 180 s., ISBN 978-80-561-0707-2)

* Eva Čulenová: Ženy rodu Esterházyovcov opäť ožili (JÓNÁSOVÁ, Anna, a kol.: Ženy rodu Esterházyovcov. II. zväzok. Galanta: OZ Galanta literárna v spolupráci so Signis, Banská Bystrica, 2018/2019, 1. vyd., 302 s., ISBN 978-80-971161-2-5)

* Lucia Panáčková: Novátorská detská kniha (URBANOVÁ, Eva: Jeleňatý a kravatý. Ilustrácie Radka Čabrádi Tvrdoňová. Fintice: OZ FACE, 2019, 1. vyd., 68 s., ISBN 9788089763498, viaz.)

* Lenka Mihová: Zločin zasluhuje trest (NEMEC, Miroslav: Od zločinu k trestu vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí. Ružomberok: Society for Human Studies, 2019, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-972913-3-4. Edícia /ne/známe príbehy)

* Eva Čulenová: Mám ťa rád, sen môj... (KUBŠ, Vladimír: Vieš, čo je fado?: O koncoch jedného kantora. Banská Bystrica: Signis, 2019, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-8-99936-03-05)

ZO SVETA LITERATÚRY/RECENZIE

* Etela Farkašová: Nezakrývajme si oči... (WIDMER, Urs: Peniaze, práca, strach a šťastie. Preložila Irena Bruteničová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 112 s., ISBN 978-80-8202-120-5, brož.)

* Teofil Klas: Zahodená príležitosť (KEVE, Tom: Triáda: fyzici, analytici, kabalisti. Preklad Jaroslav Klus, Mária Stanková. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2019, 1. vyd., ISBN 978-80-8202-080-2)

* Ivan Jackanin: Vzájomné pôsobenie a poznanie (Šelepec, Jozef/Josyf Šelepec: Z procesov vzájomného pôsobenia a vzájomného poznania /Iz proseciv vzajemodiji i vzajemopiznannia/. Prešov: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 2019, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-971761-7-4)

* Preklad ako nové poznanie (JACKANIN, Ivan: Preklady /Pereklady/. Bratislava: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 2019, 1. vyd.)

SERVIS/SÚŤAŽE

* Literárny salón Trnava 2020 (Uzávierka: 21. 8. 2020)

AKTUALITY

* Jana Borguľová: Pristavme sa pri Sládkovičovej soche v Radvani

* Viera Ristvejová: Marec – mesiac knihy v Knižnici pre mládež mesta Košice

* Dáša Machalová: Muž činu PETER KOREC

* R. A. Ružomberský: Rendezvous so súrodencami Bubelkovcami

NEKROLÓG

* Zomrel významný jazykovedec VILIAM MRUŠKOVIČ (Igor Válek)

LiTERÁRIUM

* Peter Gossányi: Aforizmy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Eva Jarábková-Chabadová: Nebezpečný hazard

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Kenda: Afroaféry

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ján Grešák: Zádrapky: O politickom odpade; Holá skutočnosť; O predstave

* Emil Poláčik: Balady: Tatranská; Politická; Volebná balada

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V „referende“ o hazarde Bratislavčania vyhrali. S vyše 100 000 podpismi!

 

 

Kresby: Peter Gossányi; Vladimír Pavlík