Rendezvous so súrodencami Bubelkovcami

11.03.2020 07:16

Rendezvous pod schodmi (42) tentoraz predstavilo celý „rodinný klan“ ružomberských osobností, ktoré sa oddali kultúre. Do historickej budovy Mestskej knižnice v Ružomberku prijali pozvanie súrodenci – poetka, spisovateľka, textárka, dirigentka a pedagogička Jana Nagajová- Bubelková, riaditeľ ružomberskej Alkany, pedagóg, režisér a ochotnícky herec Miloš Bubelka, ale aj jeho dcéra speváčka a tanečníčka Miriam a fotografiami sa predstavil syn J. Nagajovej- Bubelkovej Daniel.

Rendezvous so súrodencami Bubelkovcami. Foto: archív autora

Súrodenci Bubelkovci pochádzajú z učiteľsko- divadelno-muzikantskej famílie. Starý otec Bubelka bol zanietený divadelný herec a výborný huslista, starý otec Holomčík hrával v dychovke na trúbke. Otec Ervín hral na husliach a v mladosti hrával aj ochotnícke divadlo. Mama Vlasta bola učiteľkou a často deťom spievala i hrala na mandolíne. Aj tretí súrodenec Jany a Miloša – brat Bohuš – má umelecké nadanie. Známym sa stalo napríklad jeho muzicírovanie s Milanom Adamčiakom, Robom Cyprichom a Mariánom Luckým pod vodou (spomínané osobnosti stáli pri kreovaní Ružomberskej skupiny).

Podujatie pripravil Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku.

JANA NAGAJOVÁ, rod. BUBELKOVÁ (* 13. 2. 1949 v Bratislave), ktorá detstvo a mladosť prežila v Ružomberku, žije v Bardejove. Píše poéziu, prózu a texty piesní. Vyšli jej básnické zbierky: Tebe (1976), Vtáčik a dieťa (1993), Spievajúca veža (2002), Pieseň v snehu (2002), O bielych fialkách (2003), knižka Slovensko z krásy zrodené (s fotografom Rastislavom Berom, 2004), ďalej Huhuluja (2010), Aj ja som kvapka (2011), Rozprávky a príbehy nielen pre Dorotku (2012) a Dievčatko z paličkovanej čipky (2016).

MILOŠ BUBELKA (* 10. 10. 1959 v Ružomberku), pôvodným povolaním vysokoškolský a stredoškolský pedagóg, je dnes riaditeľom ružomberskej muzikálovej školy Alkana (od 2009), je aj režisérom muzikálových predstavení a rozmanitých hudobno-tanečno-divadelných programov a známym ochotníckym hercom. Bol dlhoročným členom Kultúrno-mediálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku.

Oboch aktérov predstavil predseda LKRS Radislav Kendera. Podujatie sa začalo piesňou Unikát v podaní speváčky a tanečníčky M. Bubelkovej. Aktéri priblížili svoje – veľa ráz kľukaté – životné i umelecké cesty. Niektoré zo svojich básní predniesla v autorskom podaní J. Nagajová- Bubelková a žartovné ukážky z divadelných monológov zasa M. Bubelka.

R. A. RUŽOMBERSKÝ