Poetická bodka za letom v Trnave

23.09.2021 10:36

Rozlúčka s literárnym letom vo štvrtok 16. septembra 2021 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (KJF) mala podobu prezentácie šiestej básnickej zbierky poetky a hudobnej publicistky RUŽENY ŠÍPKOVEJ. Autorka, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Fóra humoristov domovskej KJF, v plnej miere naplnila očakávanie niekoľkých desiatok prítomných čitateľov. Nevšedné texty s takmer zraňujúcou sebairóniou a aforistickou pointou interpretovala členka Trnavskej odbočky SSS Margaréta Partelová. Poviedku s esenciou autorkinho detstva prečítala moderátorka podujatia Alena Beňová a následne predstavila Petra Stojku z grafického štúdia Libros, ktorý je v Trnavskej hudobnej spoločnosti vedúcim sekcie blues. Vyzvala ho, aby bubeníckymi paličkami aktuálnu zbierku Ruženy Šípkovej MOJE SRDCE HRÁ NA ROZLADENÝCH BICÍCH, uviedol medzi čitateľov. O pôsobivé gitarové vstupy podujatia, organizačne začleneného do cyklu Trnavské kontexty, sa postarala Lenka Bučková z trnavskej súkromnej ZUŠ Gaudia.

ZLATA MATLÁKOVÁ

Na snímke (zľava): Alena Beňová, Ružena Šípková a Peter Stojka. Foto: Ľubica. Malá