Celoslovenská literárna súťaž STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka 30. septembra 2020)

Celoslovenská literárna súťaž STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka 30. septembra 2020)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín

vypisujú

XXVIII. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

JOZEFA BRANECKÉHO PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

 

PROPOZÍCIE SÚTAŽE

Žánre

I. PRÓZA • II. POÉZIA

Vekové kategórie

MLÁDEŽ (15 – 20 rokov) • DOSPELÍ

Tematické oblasti

a) Kríž je najväčšie znamienko plus

Táto časť súťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie.

b) bez obmedzenia žánru a témy

Vybrané práce budú uverejnené v tematickom bulletine.

 

Posielanie príspevkov do súťaže

Tri exempláre napísané na PC / strojom pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín; jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

Príspevky do súťaže môžete posielať do 30. 9. 2020. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov.

Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v októbri 2020. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

 

KONTAKT:

Janka Poláková (mobil: 0910 176 524)

Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín

Tešíme sa na Vaše príspevky!