Smútočná spomienka Obce spisovateľov Českej republiky

23.09.2021 10:35

Týždeň po Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS) z 15. 7. 2021, na ktorom v súlade so stanovami skončil vo svojej funkcii dlhoročného predsedu SSS PaedDr. MIROSLAV BIELIK, nás zastihla smutná správa, že 22. júla 2021 zomrel. Bola to nečakaná rana, neuveriteľná skutočnosť a je to veľká strata, nielen pre Spolok, ale aj pre slovenskú literatúru, a taktiež pre Obec spisovateľov Českej republiky.

Pre nás, členov Obce spisovateľov ČR, to bol kolega, dobrý básnik, poznali sme jeho básnickú zbierku z roku 2003 Čas je tichý posol mysle a rozsiahly výber z jeho veršov z roku 2019 Čas večne prítomný. Písal aj eseje a prózu, známy je jeho Benátsky diptych či šiestimi románovými novelami nadväzujúci Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti. Bol to zároveň organizátor mnohých stretnutí so spisovateľmi z Česka, Srbska, Rumunska, Bulharska a ďalších krajín, veľmi úspešný editor očarený Dunajom. Veľký pán Dunaj – antológia poézie klasikov, Duní Dunaj – antológia slovenskej poézie o Dunaji, zborníky, napr. Dunajské elégie alebo antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov, nazvaná Básnici 2018, kde publikovali (a nielen tam) aj českí autori, to všetko je z najväčšej miery jeho dielom… S Obcou spisovateľov spolupracoval ako organizátor živých kontaktov na úrovni literárnych festivalov, priateľských stretnutí a prezentácií, inicioval spoločnú antológiu k stému výročiu založenia Česko-Slovenska Refrény času a priamo sa zúčastnil na realizácii slovenskej časti nášho Dekameronu 2020.

Práca, práca…, čo všetko mohol za ďalších dvadsať rokov, ktoré by nemuseli byť len utópiou, vykonať... Škoda. Smrť si nevidí na špičku nosa. Berie, a väčšinou to lepšie.

Na Miroslava Bielika budeme spomínať ako na nenahraditeľného aktéra slovenskej literatúry, na mužného, napriek tomu nežného básnika, bude nám chýbať jeho činorodé, nestrojené, verné priateľstvo. Česť jeho pamiatke!

LYDIE ROMANSKÁ, podpredsedníčka Obce spisovateľov ČR

 

(Z češtiny preložil Štefan Cifra)