ETELA FARKAŠOVÁ laureátkou Ceny Ondreja Štefanka

23.09.2021 10:40

Laureátkou  Ceny Ondreja Štefanka za rok 2021, ktorú udeľuje každoročne Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krásku v Nadlaku (KVSIK), sa stala profesorka Etela Farkašová, spisovateľka, filozofka, dlhoročná pedagogička a vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave. Cenu jej odovzdal 16. 9. t. r. Pavel Hlásnik, tajomník KVSIK, v zasadačke FiF UK v Bratislave.

E. Farkašovej, ktorá je členkou Spolku slovenských spisovateľov, v mene vedenia SSS i redakcie úprimne blahoželáme.