Vyhlásili víťazov 13. ročníka regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

Turčianska knižnica v Martine, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala od januára 2021 už 13. ročník čitateľskej ankety Kniha Turca 2020. Informácie o priebehu ankety boli zverejňované prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebookovej stránky. Pre preventívne opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa zrealizovalo vyhodnotenie len za účasti víťazov prvých troch miest v jednotlivých kategóriách, a to v utorok 27. apríla vyhodnotili víťazov kategórie BELETRIA a vo štvrtok 29. apríla 2021 víťazov kategórie ODBORNÁ LITERATÚRA. Celkovo bolo nominovaných 33 knižných titulov, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. V kategórii BELETRIA 10 a v kategórii ODBORNÁ LITERATÚRA 23 kníh. Podmienkou bola spätosť s regiónom Turiec témou alebo osobou autora, ilustrátora alebo fotografa.

Čitateľská verejnosť mohla hlasovať buď vypísaním hlasovacích lístkov, ktoré boli uverejnené v troch číslach regionálneho periodika MY Turčianske noviny, alebo si čitatelia mohli hlasovací lístok vytlačiť z webovej stránky knižnice, resp. prostredníctvom onlinového hlasovania prostredníctvom webovej stránky Turčianskej knižnice.

Mediálnymi partnermi súťaže boli regionálne periodikum MY Turčianske noviny, TV Turiec a TAVES – tlačová agentúra verejnej správy.

ALENA SOCHUĽÁKOVÁ

 

OCENENÍ AUTORI A PUBLIKÁCIE

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. miesto – Ján FARSKÝ: Turiec medzi Fatrami

2. miesto – Katarína MAŤAŠOVÁ: Neonatoló­gia nielen premedikov

3. miesto – Klára KOMOROVÁ– Ľubomír JANKOVIČ: Knižná kultúra humanizmu arene­sancie vofondoch azbierkach Slovenskej národ­nej knižnice

KATEGÓRIA BELETRIA

1. miesto – Peter MIŠÁK: Modrá trikolóra

2. miesto – Anna URSÍNI: Zápisky pikovej dámy

3. miesto – Miroslav BARTOŠ: Živá voda

Víťazom blahoželáme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do súťa­že, a tešíme sa na ďalší ročník plný podnetných kni­žiek a publikácií tvorivých autorov regiónu.

Vyhlásili víťazov regionálnej súťaže Kniha Turca 2020. In: Literárny týždenník, Roč. XXXIV, č. 21 – 22 (9. 6. 2021), s. 15