Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

11.06.2021 09:03

Od Literárneho týždenníka 21 – 22/21 informujeme o stave no­vej verejnej zbierky s názvom Na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 7. júnu 2021 darcovia podporili náš časopis sumou 617,00 €. So zverejnením svojho mena súhlasili darcovia: Etela Farkašo­vá (100 €), Štefan Luby (100 €) a Rudolf Hasrpa (100 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveď­te, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výrobu, mar­keting, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-technických pod­mienok činnosti redakcie v roku 2021.

Redakcia

 

Zdroj: Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky. In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, č. 21 – 22 (9. 6. 21), s. 2.