Literárny týždenník 13 – 14/2020

Literárny týždenník 13 – 14/2020

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia želá redakcia Literárneho týždenníka

Kresba na obálke: Martin Kellenberger

***

Literárny týždenník 13 – 14 z 8. apríla 2020 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Človek na prvom mieste!

ZAMYSLENIE

* Ján Maršálek: Poznačení digitálnym opojením

OZNAM

* Antológia slovenskej prozaickej tvorby – Výzva k členom Spolku slovenských spisovateľov

POZNÁMKA

* René Pavlík, člen združenia Rastic: Najlepší minister

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZBIERKA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka

* Zbierka na podporu Literárneho týždenníka: POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

* Predplaťte si Literárny týždenník

ESEJ/GLOSA

* Ivan Bindas: Porazíme samých seba?

* Anton Blaha: Pomôžte mi, páni Čapek alebo Hašek!

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Erik Germuška: Geopolitika, koronavírus a „zmatkovičovanie“

POMELIKA

* Jozef Čertík: Mimovoľná obrana Alexandra Matušku (pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia)

DEJINY/PRÁVO/VÝROČIE

* Jaroslav Chovanec: Sto rokov od vzniku Ústavy ČSR

DIVADLO

* Shahid Nadeem, dramatik a režisér, Pakistan: Z Posolstva k Svetovému dňu divadla 2020: Divadlo ako svätyňa (Preložila Dária F. Fehérová)

ROK SLOVENSKÉHO DIVADLA

* Bohuslav Rapoš: Spomienka na zahraničného Slováka herca FERDINANDA VILÍMA: Stretnutia s oslávencom

DEJINY/OSOBNOSŤ/LITERATÚRA

* Mária Rapošová: O pseudonyme slovenského spisovateľa MATEJA BENCÚRA: Kukučin verzus Kukučín

VIZUÁLNE UMENIE/ROZHOVOR/GALERIJNÍCTVO/MAĽBA

* Hovoríme s IVANOM JANČÁROM, riaditeľom Galérie mesta Bratislavy: Každá výstava je výsledkom tímovej prípravy (zhovára sa Dušan Mikolaj)

FOTOGRAFIA

* Ladislav Volko: Slovenská výtvarníčka MILOTA HAVRÁNKOVÁ v Prahe: Pohľad z okna alebo sloboda v neslobode

ROZHOVOR

* Návraty do rodného hniezda s DUŠANOM MIKOLAJOM (zhovára sa Janka Martincová)

PÔVODNÁ TVORBA/LITERATÚRA FAKTU

* Miroslav Pius: Slávni slovenskí svetári (Malá zádušná omša za ich stratené duše)

POÉZIA

* Veľkonočný veniec 2020: Pravú veľkonočnú radosť z ôsmeho dňa stvorenia...

* Teofil Klas: Sonet o upgradovaní

* František Ruščák: „Pokoj vám...“

* Jozef Daník: Žiť pre život...

* Milan Hodál: Slovensko

* Gregor Papuček: Modlitba – za reč našu; Zachráň ma!

* Svetlana Kráľovičová: Nech svitne

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: * Mužské hľadisko ako integrálna súčasť kategórie rodu

ZDRAVOVEDA/RECENZIE

* Jana Borguľová: Poznatky užitočné aj pre odbornú prax (KLEMENT, Cyril, a kol.: Verejné zdravotníctvo – Strategický dokument história, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj. Banská Bystrica: Pro, s. r. o., 2019, 1. vyd., ISBN 978-80-89057-80-1)

RECENZIE

* Ľuboš Jurík: Jeden deň pred, tridsať rokov po... (Kolektív autorov: Študentský prológ k Nežnej revolúcii: Bratislava 16. november 1989. Budmerice: Slovenské dejiny, o. z., 2019, 1. vyd., 131 s., ISBN 978-80-89929-214, viaz.)

* Miloš Krúpa: Obohatená človečina v elektronickom vydaní (VALO, Peter: Spovedné tajomstvo. Bratislava: Publico, 2020, 1. vyd., 205 s., ISBN 978-80-570-1487-4)

* Viliam Apfel: Krása v krajkách z kameňa (BERKA, Tomáš – BAHNA, Ján M.: Vily na Slavíne: Vily v uliciach okolo a pod Slavínom. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2019, 1. vyd., 320 s., ISBN 978-80-8114-692-3)

* Lenka Mihová: Biblia na každý deň (Jozef Husovský: Portské, steak a biblia: Každodenné zamyslenia nad Bibliou na rok 2020. Foto na obálke Marek Husovský. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2019, 1. vyd., 400 s., ISBN 978-80-8198-032-9)

* ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA/PODUJATIA/RECENZIE

* Sviatok knihy v Novom Sade

* Ladislav Volko: Viacrozmerný umelec (KRAMEROVÁ, Daniela: Šlitr, Šlitr, Šlitr. Praha: Nakladatelství Taktum, 2020, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-270-7013-1, brož.)

* Ivan Jackanin: Ukrajinský záujem o tvorbu ANDREJA SLÁDKOVIČA: Uznávaný básnik slovenského a európskeho romantizmu

NEKROLÓGY

* Zomrel významný ruský spisovateľ JURIJ BONDAREV: Bojoval v Stalingrade i na Dukle

* Ladislav Volko: Zomrel indický výtvarník, architekt a spisovateľ SATISH GUJRAL: Odišiel priateľ Slovenska

SERVIS/AKTUALITY

* Jana Borguľová: Na linke Sládkovič!: Vysielanie: 10. apríla o 14.05 hod. v rádiu Regina stred

* VIERA BENKOVÁ si prevzala Cenu SSS

* „Virtuálne“ stretnutia s literárnou tvorbou: Literárny klub V. L. A. S. pri Novohradskom osvetovom stredisku

SÚŤAŽE

* Dolnozemské zlaté pero (Uzávierka súťaže: 1. 5. 2020)

* Bratislava, moje mesto 2020 (Uzávierka: 1. mája 2020)

ZBIERKY

* Vyúčtovanie verejnej zbierky Kukučín

NEKROLÓG

* Zomrel publicista MIROSLAV JANEK

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady 4/2020

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Lechan: Zimný výpredaj kníh

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Zuzana Brnoliaková: Koronamúdrosti do hrsti

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Ján Grešák: Zádrapky: O toxicite; Dobrá rada nad zlato; Od mystiky k realite

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Oplatilo sa mi; Vláda jednej strany; Posledný biznis

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Hodál: Pandemické výkriky: Očistec po našom; Predtým a teraz; Epigram (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Margita Kániková: Prežiť koronavírus

Kresby v LiTERÁRIU: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi

 

***

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vážení čitatelia,

podporte Literárny týždenník tým, že si ho OBJEDNÁTE FORMOU PREDPLATNÉHO.

Obraciame sa na Vás, pretože súčasný krízový stav súvisiaci s pandémiou spôsobuje aj znižovanie nákladu nášho časopisu jeho distribútorom v predajných miestach v dôsledku uzatvárania predajných stánkov alebo obmedzovania predaja po celom Slovensku.

OBJEDNÁVKY NA PREDPLATNÉ v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja. P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax. 02/3222 2256, e-maile: predplatne@abompkapa.sk, www.ipredplatne.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Redakcia Literárneho týždenníka