Viera Benková si prevzala Cenu SSS

08.04.2020 11:21

Slovenská spisovateľka, poetka, redaktorka VIERA BENKOVÁ z Vojvodiny (Srbsko), ktorá v minulom roku slávila významné životné jubileum, dňa 7. marca 2020 prebrala z rúk Miroslava Bielika, predsedu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Cenu SSS za celoživotné dielo, ktorú jej odovzdal na pôde Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Cenu schválilo v novembri 2019 Predstavenstvo SSS a laudácio zverejnila redakcia v Literárnom týždenníku
43 – 44 z 11. 12. 2019.

Redakcia

 

Na snímke Viera Benková preberá Cenu SSS za celoživotné dielo od predsedu SSS Mirolava Bielika. Foto: archív