Antológia slovenskej prozaickej tvorby – VÝZVA k členom SSS

08.04.2020 11:10

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) po vydaní série antológií poézie Refrény času, Básnici 2018 (obe 2018) a Duní Dunaj (2020) plánuje pripraviť aj antológie prózy.

Pri próze však, pochopiteľne, pôjde o kratšie útvary, resp. ucelené krátke úryvky z rozsiahlejšieho diela. Neprekročiteľný limit, vzhľadom na predpokladaný a únosný rozsah antológie, je maximálne osem normostrán (cca 14 500 znakov s medzerami).

Antológia súčasnej slovenskej prozaickej tvorby, reflektujúcej najmä vnútorný svet človeka a jeho život v dnešnom svete, ale aj z oblasti literatúry faktu, fantasy či sci-fi žánrov, sa bude primárne pripravovať z tvorby členov SSS. Vyzývame ich preto, aby zasielali svoje autorské práce v elektronickej forme na e-mailovú adresu spolspis@stonline.sk v termíne do 30. júna 2020.

Zodpovedný redaktor: Miroslav Bielik

Zostavovatelia: Štefan Cifra, Peter Mišák, Bystrík Šikula