Zbierka na podporu Literárneho týždenníka: POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

08.04.2020 12:21

Ako sa uvádza v príspevku Apel na záchranu Literárneho týždenníka, ktorým sa v Literárnom týždenníku 3 – 4 z 29. januára 2020 Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov obrátilo formou otvoreného listu na Fond na podporu umenia (FnPU), rozhodnutie riaditeľa FnPU prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka (LT) v roku 2020 dotáciu v sume 43-tis. eur, teda o tretinu nižšiu dotáciu ako v roku 2019 (60-tis. eur), spôsobuje krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho súčasnej periodicite.
Proti tomuto likvidačnému rozhodnutiu sme podali protest predsedníčke a členom Rady FnPU a požiadali sme i ministerku kultúry SR o jeho preskúmanie. Na základe uvedeného podnetu sa 30. 1. t. r. znova zišla komisia FnPU pre časopisy, ktorá však našu žiadosť o prehodnotenie výšky dotácie nerešpektovala a potvrdila dotáciu pre LT v zníženej výške 43-tis. eur.

Z uvedených dôvodov, ako aj preto, že redakcia LT po dlhé roky pracuje s nevystačujúcim finančným zabezpečením, a to aj s dotáciou v minuloročnej výške, a že každoročne zháňame prostriedky na udržanie rozpočtu časopisu, Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ LT požiadala Ministerstvo vnútra SR (MV) podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach o registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, ktorá má – podľa metodiky MV – všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

 

ZAPOJTE SA DO ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov, aby finančne podporili Literárny týždenník v tejto krízovej situácii, a tak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu.

Dobrovoľné príspevky na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať

na účet číslo: SK39 7500 0000 0040 2775 6631,

ktorý KLA, n. o, podľa zákona založila na účel zbierky.

Zbierka potrvá od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

***
O stave prostriedkov, ktorými ste podporili Literárny týždenník, budeme informovať pravidelne v jednotlivých vydaniach LT, vždy, keď sa stav vyzbieraných prostriedkv zmení.

 

OBJEDNAJTE SI LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Súčasne vyzývame všetkých členov Spolku slovenských spisovateľov, ktorí zatiaľ neodoberajú Literárny týždenník, aby sa stali jeho predplatiteľmi a aby iniciovali odber časopisu aj u ďalších priaznivcov slovenskej literatúry a kultúry.

Aj odberom Literárneho týždenníka pomôžete časopis SSS zachrániť.

Redakcia Literárneho týždenníka
a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.