Literárny týždenník 1 – 2/2023

Literárny týždenník 1 – 2/2023

Literárny týždenník 1 – 2 z 20. januára 2023 prináša:

* Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu!  – Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Ďakujeme za vašu podporu.

Redakcia

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Čo nás čaká?

ANKETA/VÝROČIE/ŠTÁTNOSŤ

* Anketa Literárneho týždenníka pokračuje: K 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky (Za redakciu Štefan Cifra, šéfredaktor LT)

AKTUALITY/MÉDIÁ

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 15. 1. 2023)

* Možnosť inz ercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník (pri abonentskom odbere je cena 1 dvojčísla LT 1,50 €, v stánkovom predaji 2,00 €)

ANKETA/VÝROČIE/ŠTÁTNOSŤ

* Eva Fordinálová: Zdravica k 30. výročiu našej republiky

* Odpovede na anketu k 30. výročiu vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky (anketári: DUŠAN MIKOLAJ, spisovateľ literatúry faktu, redaktor; FRANTIŠEK MACH, sociológ, čestný predseda Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, riaditeľ Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky, Modra; IVAN BINDAS, psychológ, lektor, Košice; IVAN BALÁŽ KRÁĽ, básnik a výtvarník, Prešov; EDUARD SAMLEK, dôchodca, Tlmače; SVETOZÁR KRNO, profesor, vysokoškolský učiteľ, Bratislava; MILAN KUPECKÝ, publicista. humorista, koordinátor a editor profesionálneho slovenského Humorikonu; MILAN HODÁL, básnik a epigramatik; JÁN DUDÁŠ, vedec a univerzitný učiteľ, fyzik, elektrotechnik, Rozhanovce; JOZEF HLUŠEK, publicista; ANDREJ FERKO, autor trezorových filmov v údajnej slobode; JÁN LAZAR, univerzitný, právnik, pedagóg a vedec, autor odbornej literatúry, nositeľ Prémie Literárneho fondu a ceny SSS Vladimíra Ferka za literatúru faktu; LADISLAV MORAVÍK, vysokoškolský učiteľ, špeciálny pedagóg, Nové Zámky; JANKA MARTINCOVÁ, vedecká pracovníčka v agrosektore, publicistka, Horná Mičiná; EDUARD GREČNER, filmový režisér, Bratislava; JÁN MARŠÁLEK, člen Spolku slovenských spisovateľov a čitateľ LT od roku 1988)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Ivan Bindas: Zavírené civilizačné fenomény

GLOSY

* Vladimír Blaho: Falošná korektnosť alebo Rady pre jazykových reformátorov

* Ján Maršálek: Voľby a kríza demokracie

ZAMYSLENIE/RECENZIA

* Pavol Dinka: Nad románmi ANTONA HYKISCHA o tereziánskom a posttereziánskom období a o zástoji Slovákov v habsburskej ríši: Nájde ľudstvo silu prekonať bezhlavý čas? (Venované 91. narodeninám spisovateľa, politika a diplomata)

ROZHOVOR/VIZUÁLNE UMENIE

* Hovoríme s akademickým maliarom ĽUDOVÍTOM HOLOŠKOM: Svet výtvarného umenia je kozmos... (Zhovára sa Janka Martincová)

VIZUÁLNE UMENIE/FOTOGRAFIA/HUDBA/SOCHA/MAĽBA

* Dušan Mikolaj: MARIÁN VARGA fotografovaný

* Dušan Mikolaj: Tvorba v znamení súžitia

ROZHOVOR/REGIONÁLNA KULTÚRA/NÁRODOPIS/ZDRAVOVEDA

* Hovoríme so spisovateľom, národopisným bádateľom a editorom JOZEFOM MARCOM: „Bimaček“ užitočný vďaka podnetným návratom (Zhovára sa Dušan Mikolaj)

OSOBNOSŤ/VÝROČIE/KULTÚRNA HISTÓRIA

* Štefan Packa: Konferencia o živote a tvorbe JANKA KRÁĽA: Ani po 200 rokoch nepoznáme miesto narodenia Janka Kráľa, ani jeho podobu, ani miesto jeho posledného odpočinku...

PÔVODNÁ TVORBA/REPORTÁŽ

* Jaroslav Rezník: Dobrodružstvo ako báseň

GLOSA

* Milan Zelinka: Ukrytý hnev; Kam ste sa podeli?

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Teofil Klas: Nezábudkovanie (V kontinuite na margo vojnového denníka): Paleta stále plná; Návin do svetla; Zboka; Circulus vitiosus v krosnách; Vyhnanie z chrámu; Nepokoj z podvodní; Satanský filigrán; Prýšť

* Redakcia: Medailón TEOFILA KLASA (občianskym menom JOZEF ZAVARSKÝ)

RECENZIE

* Ladislav Franek: Vzácny príspevok k hlbšiemu poznaniu (DANIŠ, Miroslav, a kol.:

Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, s. r. o., 456 s., ISBN 978-80-8202-182-3)

* Milan Kenda: Spomalenie ako nevyhnutný pocit (FARKAŠOVÁ, Etela: O tichu, pomalosti a iných hodnotách. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, 1. vyd., 244 s., ISBN 978-80-8202-174-8)

* Štefan Debnár: Hore hlavu, nechaj žiť! (PODMANICKÝ, Ján: Prorokov hriech. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022, 1. vyd., 190 s., ISBN 978-80-8202-185-5, viaz.)

* Ružena Šípková: Kocka sveta a kruh života (TURNER, Tomáš: Svet v kocke. Ilustrácie: Vlado Mešár. Nitra: Garmond Nitra, 2022, 1. vyd., 53 s., ISBN 978-80-8266-016-9)

* Augustín Maťovčík: Jahodníky vo fotografii. DOBROVOLNÝ, Igor: Jahodníky I. Martin: Brána Turca/Hemibos Ante Portas, 2022,. 1. vyd., 120 s., ISBN: 978-80-972997-4-3)

* Jozef Leikert: Život na niekoľko životov (OLACH, Ľubo: Tido J. Gašpar: Pomýlený bohém. Bratislava: Marenčin PT, 2022, 1. vyd. 256 s., ISBN 978-80-569-0960-7)

OSOBNOSŤ/VÝROČIE

* Anton Blaha: Opomínaná osobnosť národných dejín kňaz FERDIŠ JURIGA: Obhajca práv slovenského národa a slovenského jazyka

OSOBNOSŤ/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

* Katarína Pucovská: Dve publikácie z Vojvodiny o významnej slovenskej vojvodcovskej osobnosti; Gróf ANDREJ HADÍK a futocké panstvo (v Srbsku)

MUZIKÁL/HUDBA/SPEV

Katarína Koláriková: Nový muzikál pre deti s názvom Tučniaky: Cieľ je cesta za šťastím

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Tentoraz bez titulku

SERVIS/AKTUALITY

* Zlata Matláková: Dotknúť sa toho, čo pretrváva (Hodnotenie Trnavskej poetiky)

* Zlata Matláková: Fórum humoristov v Trnave

* Peter Rašla: Prezentácia knihy o ROMANOVI KALISKOM v bratislavskom Zičiho paláci: Cesta búrnym storočím

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Miroslav Musil: ŠTEFÁNIK – MON AMOUR. Rozmer: 172 x 240 mm, počet strán: 166, väzba: pevná, ISBN 978-80-8202-200-4. Cena: 20,00 €

* Milan Hodál: MODLITBIČKA. Rozmer: 150 x 240 mm, Počet strán: 79, väzba: pevná, ISBN 9788082021830. Cena: 7,90 €

* Mária Bátorová: MOMENT NA MOMENT. Rozmery: 125 x 180 mm, počet strán: 61 , tvrdá väzba, ISBN: 978-80-8202-196-0. Cena: 7,90 €

* František Ruščák: V MNOŽINE ŽIVOTA. Rozmery: 157mm x 230 mm, počet strán: 64, tvrdá väzba, ISBN: 978-80-8202-195-3. Cena: 9,90 €

* Ján Mičko: MALEDIVSKÝ SNEH. Rozmer: 125 x 67 mm, počet strán: 59, pevná väzba, ISBN: 978-80-8202-203-5. Cena: 8,90 €

NEKROLÓG

* Jana Borguľová: Za BLANKOU SNOPKOVOU

LiTERÁRIUM 2023

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Milan Kupecký: Z dielne aforistu

* Milan Lechan: Na margo Vladimíra Mináča

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Hodál: Novoročná epigramiáda: Vinšujem vám...; Ako prežiť rok 2023?; Slovensko v roku 2023

* Ján Grešák: Satirikon: Poučenie; Mocenská kontinuita; Psia politika; Vojnový kolobeh; Nevyhnutnosť

* Emil Poláčik: Balady: Ľudská; Manželská; Univerzálna

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Nič netreba preháňať; Nemám čas; A vám ako?

* Ján Kopina: Pýcha

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Slovenská republika, do nasledujúcich tridsiatich rokov ti želám veľa ďalších úspechov!

 

Kresby: Ľubomír Kotrha