Milan Hodál: Modlitbička

Milan Hodál: Modlitbička

Zbierka básní Modlitbička je v poradí autorovou ôsmou samostatnou knižkou poézie.
Kniha obsahuje 33 básní, nanajvýš súčasných, živých, angažovaných... Sú to básne protivojnové, básne angažované v mene mieru, nádeje a viery, že tento svet nevykoná dáku hlúposť, ktorá by znamenala skrat a ničotu...
Jednoducho je to zbierka zamýšľajúca sa nad súčasným stavom sveta, protestuje proti vojnovému besneniu, zamýšľa sa aj nad hodnotami pravdy a lásky v dnešnom svete. Zamýšľa sa aj nad nedávnou pandémiou, či rozširujúcou sa sociálnou priepasťou.

Každá báseň je ilustrovaná výsekom z obrazov výtvarníčky Reginy Kráľovej z cyklu Energetické obrazy.

Recenziu ku knižke napísala literárna vedkyňa prof. Zuzana Kováčová a doslov k nej čestný predseda SSS, básnik Jaroslav Rezník st., ktorý v ňom uvádza: „Básnická zbierka Milana Hodála Modlitbičky, zdá sa, je po rokoch prvým lyrickým opusom v slovenskej poézii, ktorá je neskrývane spoločensky angažovaná. Angažovaná v mene mieru, v mene pravdy, lásky, viery i nádeje, no aj proti slepote a farizejstvu nehanebne zavádzaného ľudstva. Báseň totiž naozaj vidí všetko.“

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

 

Rozmer: 150 x 240 mm, Počet strán: 79, pevná väzba, ISBN 9788082021830

Cena: 7,90 €