Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 15. 1. 2023)

24.01.2023 13:14

Aj v tomto vydaní vás informujeme o daroch na podporu Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 15. januáru 2023 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Miroslav Stano, Trenčin (20 €), Etela Farkašová (100 €), Peter Konig (5 €), Ján Maršálek (50 €), Alexander Scholz (100 €), Miroslav Ruttkay (15 €), Daniel a Smijana Piksiadesovci (102 €) a ďalší.
Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Ďakujeme aj za e-maily, v ktorých sa zriekate honorárov v prospech záchrany Literárneho týždenníka.
Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.
Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a distribúciu v roku 2023.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia