Prezentácia knihy o ROMANOVI KALISKOM

25.01.2023 13:00

Koniec minulého roka bol nabitý rozličnými kultúrnymi podujatiami. Jedným z nich bola aj prezentácia knihy JOZEFA LEIKERTA a MÁRIE MACKOVEJ Roman Kaliský s podtitulom Cesta búrnym storočím v bratislavskom Zičihio Paláci

Podujatie nadviazalo na medzinárodnú konferenciu k 100. výročiu narodenia a 30. výročiu smrti popredného československého politika ALEXANDRA DUBČEKA, ktorú podporil Fond na podporu umenia. Osud A. Dubčeka i ROMANA KALISKÉHO, dvoch významných slovenských osobností, bol v „búrnom“ 20. storočí vo viacerých momentoch podobný. Obaja prešli kľukatými cestami a stali sa nielen svedkami, ale aj priamymi aktérmi veľkých spoločenských zmien.

Novú knihu Roman Kaliský: Cesta búrnym storočím autori napísali na základe množstva archívnych dokumentov, autentických výpovedí a spomienok pamätníkov. Objekt ich záujmu R. Kaliský dlhé roky pracoval v novinách, vo filme, v televízii, odkiaľ ho po 21. auguste 1968 vyhodili a dvadsať rokov bol robotníkom. Predtým, ešte ako študent, sa zapojil do SNP, kde bol ranený. Po druhej svetovej vojne vstúpil do Strany slovenskej obrody, za ktorú bol dvanásť rokov poslancom Slovenskej národnej rady a Národného zhromaždenia. Viac rokov pracoval v legendárnom Kultúrnom živote. Po novembri 1989 sa stal riaditeľom Slovenskej televízie a neskôr sa vrátil k novinárskemu povolaniu. Politicky sa už neangažoval, ale v roku 1993 sa výrazne pričinil o vznik samostatnej Slovenskej republiky. Pútavá monografia vyšla k nedožitej storočnici R. Kaliského. Jeden z posudzovateľov knihy, bývalý dlhoročný vedecký pracovník Historického ústavu SAV STANISLAV SIKORA na prezentácii okrem iného povedal: „Kniha uznávanej autorskej dvojice, venovaná Romanovi Kaliskému, koryfejovi slovenskej publicistiky s významným presahom do oblasti literatúry, filmu, ba aj politiky, patrí nesporne k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku vyšlo v ostatných rokoch, resp. po Novembri 1989. Táto kniha literatúry faktu na vynikajúcej úrovni zvláda všetky požiadavky špičkovej historickej vedy, je to teda kniha vyslovene vedecká, avšak napísaná takým sviežim štýlom, že jej čítanie spôsobuje vzdelanému čitateľovi neobyčajnú radosť a pôžitok – to mi potvrdili viacerí, ktorí ju prečítali a to tvrdím i ja.“

Slávnostnú prezentáciu novej knihy obohatil kvalitný kultúrny program, v ktorom vystúpila známa slovenská harfistka KATARÍNA TURNEROVÁ a mimoriadne talentovaný husľový virtuóz 14-ročný TEO GERTLER. Ukážku z knihy prečítal herec SND ŠTEFAN BUČKO a program moderovala redaktorka Slovenského rozhlasu KATA MARTINKOVÁ. Obohateným prezentácie bolo spomínanie dcéry Romana Kaliského Gabriely a jeho vnučky Kataríny Kaszasovej.

PETER RAŠLA

Foto: Viacheslav Schambazov