Obálka zborníka Karavána ide ďalej, ktorý prezentovali 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote

Obálka zborníka Karavána ide ďalej, ktorý prezentovali 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote