Vítanie knihy Viery Herczegovej Časovaná správa 10. 6. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Autorka druhá zľava, vedľa nej vpravo poetka Hana Košková. Vpravo spisovateľka Marta Hlušíková číta zo zbierky veršov

Vítanie knihy Viery Herczegovej Časovaná správa 10. 6. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Autorka druhá zľava, vedľa nej vpravo poetka Hana Košková. Vpravo spisovateľka Marta Hlušíková číta zo zbierky veršov