Niektorí členovia Karavány: Marian Lacko, foto Jany Janove, Miroslav Lukačovič, Michaela Baboľová, Viera Herczegová, Marta Hlušíková, Mária Tajbošová, Katarína Tomková, Nicol Hochholczerová, Margita Schmidtová, Dana Turanská, Ľubomír Šárik, Martin Babarík

Niektorí členovia Karavány: Marian Lacko, foto Jany Janove, Miroslav Lukačovič, Michaela Baboľová, Viera Herczegová, Marta Hlušíková, Mária Tajbošová, Katarína Tomková, Nicol Hochholczerová, Margita Schmidtová, Dana Turanská, Ľubomír Šárik, Martin Babarík