Ľubomír Šárik na vítaní zborníka Karavána ide ďalej 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote

Ľubomír Šárik na vítaní zborníka Karavána ide ďalej 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote