Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

 

Redakcia online verzie Literárneho týždenníka

 

OZNAM O ONLINE VERZII LT

Čitateľskej verejnosti oznamujeme, že sme, žiaľ, nútení pre nedostatok finančných prostriedkov na určité obdobie pozastaviť online portál Literárneho týždenníka, vrátane jeho aktualizácie a vydávania elektronickej verzie LT.
ČÍTAŤ VIAC

___________________________________________________________________________________________________

Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Riaditeľ: Miroslav Bielik
Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01, Bratislava 1
IČO: 50589148
 

Vedúci redaktor: Igor Válek

 +421 940 734 586

@ redakciaonline@literarnytyzdennik.sk