OZNAM

08.05.2020 15:52

Čitateľskej verejnosti oznamujeme, že sme, žiaľ, nútení pre nedostatok finančných prostriedkov na určité obdobie pozastaviť online portál Literárneho týždenníka, vrátane jeho aktualizácie a vydávania elektronickej verzie LT.

Naďalej bude v tomto roku vychádzať printový Literárny týždenník, ktorý budeme propagovať na pôvodných webových stránkach printového Literárneho týždenníka (www.literarny-tyzdennik.sk), na webových stránkach Spolku slovenských spisovateľov (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk) a na Facebooku SSS.

Finančné prostriedky na LT z Fondu na podporu umenia sú účelovo viazané iba na tlačové vydania, hoci i tie nepostačujú. Preto prosíme podporiť printový LT v rámci vyhlásenej finančnej zbierky a abonentským odberom časopisu domov.

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vyvinú úsilie, aby po dočasnom pozastavení online portálu LT, zhodnotení jeho vývoja za obdobie od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2020, bolo možné čím skôr optimalizovať formy jeho ďalšieho pôsobenia.

Pavol Dinka, predseda správnej rady KLA          Miroslav Bielik, predseda SSS a riaditeľ KLA

 

(Zdroje: OZNAM. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 19 – 20 (20. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2; OZNAM o portáli aj o printovom Literárnom týždenníku. In: literarnytyzdennik.sk/oznam-o-portali-aj-o-printovom-literarnom-tyzdenniku)