Zľava: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Mária Putnocká (z OKCR MÚ v Prešove). Sprava: Erika Matonoková, Tomáš Majerník, Oľga Adamkovičová a Ingrid Lukáčová. Foto: Štefan Cifra

Zľava: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Mária Putnocká (z OKCR MÚ v Prešove). Sprava: Erika Matonoková, Tomáš Majerník, Oľga Adamkovičová a Ingrid Lukáčová. Foto: Štefan Cifra