Členovia nového výboru odbočky SSS v Prešove s hosťami 27. 4. 2018 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Foto © Štefan Cifra

Členovia nového výboru odbočky SSS v Prešove s hosťami  27. 4. 2018 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Foto © Štefan Cifra