V roku 2021 vychádzal časopis DOTYKY s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov.

 

Rok 2021

5 – 6/2021

 
 

 

3/2021

 
 

2/2021

 

1/2021