Literárny týždenník 9 – 10/2024

Literárny týždenník 9 – 10/2024

PRIPRAVUJEME:

 

Literárny týždenník 9 – 10 z 21. 3. 2024 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Literárny týždenník sa nepodarilo zraziť na kolená

ZAMYSLENIE

* Dušan Mikolaj: Kedy mlčať, kedy sa ozývať?

DISKUSIA/LITERATÚRA/KULTÚRA/POLEMIKA

* SIGNATÁRI VÝZVY ZA PLURALITU NÁZOROV na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia (menoslov) – FORMULÁR SIGNATÁRA

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník (abonentský odber)

* Zoznam predajných miest v SR

DARY A INZERCIA

* DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

* Podporte ostrakizovaný Literárny tý ždenník finančnými darmi

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku; Cenník inzercie v LT

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 19. 3. 2024)

OZNAM PRE ČLENOV SSS

* Členské príspevk y SSS 2024

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ANALÝZY A PROGNÓZY/MÉDIÁ

* Štefan Nižňanský: Na margo huriavku okolo pripravovaného zákona o Slovenskej televízii a rozhlase: Opäť sa hrá „študentskou kartou“

* Pavol Dinka: Zamyslenie nad debatou v Slovenskej televízii: Ako je to s nórskou verejnoprávnosťou?

GLOSA

* Viera Švenková: „Postsedliaci“?

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Slovensko – krajina mantinelov

ROZHOVOR/FILOZOFIA/POLITILÓGIA

* Hovoríme s profesorom EMILOM VIŠŇOVSKÝM, popredným slovenským filozofom: O neoliberálnych deformáciách vedy (Zhovára sa PAVOL DINKA)

SÚŤAŽE

* PROPOZÍCIE Literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne Studňa sa tajne s dažďom zhovára  (Uzávierka 10. 9. 2024)

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/MAĽBA/INSITNÉ UMENIE

* Janka Martincová: Ohliadnutie alebo Labutia pieseň JAROSLAVA UHELA v Banskej Bystrici

* Ladislav Hrubý: Farebné spomienky IRENY ZEMANÍKOVEJ

ESEJ/OSOBNOSTI/DEJINY

* Miroslav Pius: Ďaleko od večnosti: O troch mužoch, ktorí nechali svoje srdcia na Požitaví: ADAM FORGÁČ;  JURAJ SELEPČÉNI-POHRONEC; JÁN NOVOTNÝ

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Šimulčíková: Z rukopisu: Veci; Až tam; Tanec; Otváranie

* Redakcia: Medailónik JANY ŠIMULČÍKOVEJ

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

Ján Greš: Park

GLOSA

* Ján Mašálek: Deformovanie jazyka

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Hana Košková: Šesť neúrodných rokov

* Redakcia: Medailónik HANY KOŠKOVEJ

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Hľadá sa nevesta

OPERA

* Vladimír Blaho: SND uviedlo premiéru Smetanovej opery Hubička: Pokus o novú inscenačnú poetiku

 FILM

* Pavol Dinka: Na margo 74. ročníka medzinárodného filmového festivalu Berlinale 2024: Zlatý medveď filmu Dahomey

OSOBNOSTI/DEJINY

* Jozef Mikloško: Spomienka na vzácnych ľudí doma a vo svete: Slovák JOZEF MURGAŠ – autor „mobilu“; Prvá dáma šľachtenia viniča DOROTA POSPÍŠILOVÁ; O ľuďoch, na ktorých sme pozabudli

RECENZIA

* Igor Calpaš: Slovenská poézia vo Francúzku (LEIKERT, Jozef: La toile fragile de l’être/pavučina bytia. Preklad do francúzštiny Jana Boxberger. Ilustrácie Ján Zoričák. Paríž /Francúzsko/: Mission catholique Slovaque, 2022, 1. vyd., 80 s., ISBN 0337-6362)

VIZUÁLNE UMENIE/GALERIJNÍCTVO

* Dušan Jarina: Prezentácia výtvarného umenia regiónu, Slovenska, Európy i zámoria: v Galérii v podkroví v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici: Nesieme v sebe mnoho dobrého

VIZUÁLNE UMENIE/UMELECKÉ REMESLO/DROTÁRSTVO

* Dušan Mikolaj: Drotári Slovenska, spojte sa!

SERVIS

Zo života SSS Jubilujúci spisovatelia – členovia Spolku slovenských spisovateľov v apríli 2024

* 7. 4. 1959 Milan Vranka (65)
* 9. 4. 1959 Gustáv Murín (65)
* 9. 4. 1949 Benjamín Škreko (75)
* 20. 4. 1969 Ingrid Lukáčová (55)
* 22. 4. 1934 Anton Blaha (90)
* 23. 4. 1939 Viera Benková (85)

Srdečne blahoželáme!

AKTUALITY

* Ružena Šípková: Stretnutie s MARTINOM SARVAŠOM  v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave: Príťažlivosť cyranovskej pozície

* Lukáš Perný: Dve výročia spisovateľa LADISLAVA MŇAČKA

* Hodiny lietania  ETELY FARKAŠOVEJ  v nemeckom preklade

NOVINKY ČLENOV SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Marta Hlušíková: NAJA NAJA A JA. Ilustrácie Juraj Martiška. 1. vyd. Bratislava: Slovart, s. r. o., 2024. 96 s. ISBN 9788082261038 (viaz.)

* Elena Cmarková: POCHOPENIE ZRELOSTI. Ilustrácie Jaroslav Uhel.1. vyd., Banská Bystrica: vlastné vydanie (A grafik , s. r. o., B. Bystrica), 2023. 105 s. ISBN  978-80-972004-2-8 (brož.)

Robert Žilík: VINOHRADNÍCTVO V ČECHYNCIACH/SZÖLÉSZET ÉS BORÁSZAT ČSEHIN. 1. vyd. Čechynce: obec Čechynce, 2023. 50 s. 978-80-974767-0-0 (brož.)

* Leopold Moravčík: HOTEL NA SAMOTE. Ilustrácie Veronika Sabovčíková. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2023. 135 s. ISBN 978-80-8226-079-6 (viaz.)

* Miroslav Musil: SKUTOČNÝ PRÍBEH GRÓFA MÓRICA BEŇOVSKÉHO. Ilustrácie Martin Kellenberger. 3. vyd. Martin: A-knihy, 2023. 204 s. ISBN 9788069063006

* Milan Igor Chovan: ZORKA A PERMONÍCI. Ilustrácie a obálka: Zuzana Gállyová, Marek Rakučák. 1. vyd. Ružomberok: EPOS, 2023. 96 s. ISBN 978-80-89547-75-3 (viaz.)

LITERÁRIUM 2024

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvojtýždňa)

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Kedysi a dnes

* Alexander Scholz: Reflexie

* Lýdia Šimková: Postrehy

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Ján Grešák: Satirikon: Protikorupčný efekt; Zápalistý politik; Progresívnejší postup; Politický génius

* Milan Hodál: Epigramiáda: Teória rastu; Doba temna; Dokonalý pár

* Emil Poláčik: Balady: Jonáša Záborského; Úplatkárska; Inverzná; Bežecká; Existenčná

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Niekde treba začať; Na očnom; Život je veľmi zložitý

* Ján Kopina: Marec je mesiac knihy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím: Veľká noc a vzkriesenie

 

Kresby: Ľubomír Kotrha