Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 19. 3. 2024)

19.03.2024 03:30

K 18. 3. 2024 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Daniel Pixiades (100 €); Peter Stachovič (20 €); Alojz Marsina (20 €); Peter Köning (5 €); Eva Korbelová (20 €) a i.

Ak ste darom podporili LT a súhlasíte so zverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com

Ďakujeme.

Redakcia