Literárny týždenník 31 – 32/2019

Literárny týždenník 31 – 32/2019

Literárny týždenník 31 – 32 z 18. septembra 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Dušan Mikolaj: Remeslo je krása i práca

ESEJ

* Pavol Dinka: ESEJ o esejach: Aj kameň môže puknúť alebo Úvaha o čítaní a písaní

LITERÁRNA SÚŤAŽ

* Štefan Cifra, tajomník SSS: Súťaž O CENY A PRÉMIE Spolku slovenských spisovateľov: Zapojte sa do súťaže o CENU ČITATEĽA

* Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov: NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018

GLOSY

* Eva Fordinálová: Kukučie vajce

* Vladimír Blaho: Hľadanie analógií

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZNÁMKA

* Ľubomír Pajtinka: Prvý slovenský etický kódex učiteľa má už 118 rokov

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

ESEJ

* Ivan Bindas: Vzostupy extrému

GLOSA

* Viera Švenková: Kultúra v závoze

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* Ľudovít Števko: Horúce leto, horúca jeseň

* František Škvrnda: Rastúci chaos v Londýne

ESEJ

* Anna Klimeková: Edukácia v „Novej Európe“

REPORTÁŽ

* Jana Judinyová: Dobrý deň, Sofia! (List z Bulharska)

UMENIE/FILM

* Milan Polák: Filmová rekapitulácia impozantného diela SVETOZÁRA STRAČINU: Folklór – nevyčerpateľná studnica inšpirácie

* Miroslava Avramová-Čierna: Režisér BRUNO PODALYDÈS sfilmoval komiks Bécassine z roku 1905: Radostné bretónske vtáča

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/MODERNÁ KLASIKA/REMESLO

* Marián Šimkulič: Skutky k storočnici ORESTA DUBAYA

* Ivan Jackanin: Bohaté prešovské výtvarné leto

* Dušan Mikolaj: Prepojenie krásy a zručností

ROZHOVORY

* Zhovárame sa s poetkou a prozaičkou ZLATOU MATLÁKOVOU: Vidieť neobyčajné v obyčajnom (zhovára sa ETELA FARKAŠOVÁ)

* Rozhovor so švajčiarskym sociológom JEANOM ZIEGLEROM: Greta je tráva, počujem ju rásť (zhovára sa JÜRG ALTWEGG; z nemčiny preložil Vincent Šabík)

OSOBNOSŤ/PROFIL

Vincent Šabík: JEAN ZIEGLER – zlepšovateľ sveta

HISTÓRIA/JAZYKOVEDA/LITERATÚRA

* Ján Jurčo: O jazykových a štylistických vlastnostiach odborných textov VIKTORA TIMURU: Hľadanie schodnejšej cesty k autorovi

PREKLADOVÁ TVORBA/RUMUNSKÁ POÉZIA

* Ana Blandianová (Blandiana): Zavreté kostoly; Zažíhajúc v sebe svetlo; Ľadový organ; Oslňujúce zviera; Odev; Zaspávam, zaspávaš; Let; O Kraji, z ktorého pochádzame (Výber básní: Lucian Alexiu; z rumunčiny preložila a prebásnila Dagmar Mária Anocová)

PREKLADOVÁ LITERATÚRA/LITERÁRNA VEDA

* Lucian Alexiu: Personalizácia lyriky v poézii ANY BLANDIANOVEJ: Poetika zanietenosti a krehkej vášnivosti (Z rumunčiny preložila Dagmar Mária Anocová)

RECENZIE

* Marián Pauer: Za všetkým hľadaj ženu (APFEL, Viliam: Za oponou času: Príbehy o ženách z našej histórie. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8115-274-0)

* Viliam Apfel: Pocta mestu i ľuďom (ŠPIESZ, Anton: Bratislava v stredoveku: Ilustrované dejiny. Bratislava, Perfekt, a. s., 2018, 2. vyd., 271 s., ISBN 978-80-8046-895-8)

* Anton Hykisch: Zaujímavé úvahy o dejinách (ČAPLOVIČ, Dušan: Hľadanie pravdy o dejinách a živote. Fotografie umeleckých diel: Vladimír Fecko. Bratislava: Perfekt, a. s., 2019, 1. vyd., 200 s., ISBN 9788080469191, viaz.)

* Hana Košková: Detstvo prenesené do dospelosti (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Dievča z Ďarvaršáru. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 175 s., ISBN 978-80-8202-089-5)

* Ivan Jackanin: Povoliť uzdu fantázii: (MAREC, Anton: Bardejov 1320 – 2020: 700: História, povesti a legendy mesta i okolia. Vydavateľstvo PRO LIBRIS, 2019, 1. vyd., 96 s. ISBN 978-80-973321-1-2)

* Lenka Mihová: Poznávaním minulosti hľadieť do budúcnosti (Priateľ knižnice. Zostavovateľ Peter Huba. Dolný Kubín: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, č. 1 – 2/2018, 50 s.)

ZO SVETA LITERATÚRY/POÉZIA/FESTIVALY

* Monika Hercegová (Herceg): plný kruh; hromobijca (Z chorvátčiny preložil a prebásnil Miroslav Demák)

* Miroslav Demák, Miroslav Bielik: Stružské večery poézie (58. ročník jedného z najstarších a najvýznamnejších svetových festivalov v Macedónsku, dnešnom Severnom Macedónsku)

SERVIS

Zo života Spolku slovenských spisovateľov

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – október 2019

* 3. 10. 1944 – Jaroslav Straka (75)

* 9. 10. 1954 – Imrich Kupec (65)

* 9. 10. 1954 – Jozef Tatár (65)

* 14. 10. 1954 – Ľudmila Šinalová (65)

* 19. 10. 1939 – Jana Gavalcová (80)

* 23. 10. 1949 – Štefan Haviar (70)

* 28. 10. 1974 – Silvia Havelková (45)

EDIČNÁ ČINNOSŤ

* VÝZVA na zaslanie básní do antológie poézie Od Tatier k Dunaju (UZÁVIERKA do 30. septembra 2019)
AKTUALITY

* Nové preklady románu ĽUBOŠA JURÍKA o Alexandrovi Dubčekovi

POZVÁNKA

* Konferencia o cestovnom ruchu Ponúka podnikanie v turizme lepšiu budúcnosť aj v našom kraji? v stredu 2. októbra 2019 (Bližšie informácie a potvrdenie účasti do 26. 9. 2019: domcentropy@gmail.com)

NEKROLÓGY

* Navždy odišla mladá talentovaná režisérka MÁRIA RUMANOVÁ: Silné svedectvo o krehkej hranici

* Zomrela OTÍLIA DUFEKOVÁ, členka SSS

* Odišiel literárny vedec EDUARD GOMBALA

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Juraj Svoboda: Len nie mlčať. Rozmery: 145 x 210 mm, 368 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8202-090-1. Cena: 11,90 €

* Iveta Zaťovičová: Dievča z Ďárváršáru. Rozmery: 135 x 185 mm, 175 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-089-5. Cena: 11,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Grešák: Zádrapky

* Milan Hodál: Povzdych; O 5 minút dvanásť; Podovolenkový

* Milan Kupecký: Aforezy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Drobné úvahy

* Emil Poláčik: Balady: Stratifikačná; Alkoholická

* Dušan Mikolaj: Rovnosti: Mocenská; Umelecká; Rodová

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Nerozum nad zdravie

* Peter Glasnák, Čadca: Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky

 

Kresby: Peter Gossányi