Nové preklady románu ĽUBOŠA JURÍKA o Alexandrovi Dubčekovi

17.09.2019 19:19

Biografický román Ľuboša Juríka o Alexandrovi Dubčekovi Rok dlhší ako storočie vyšiel v prestížnom berlínskom vydavateľstve ANTHEA VERLAG v nemčine. Kniha už vyšla aj v češtine, ukrajinčine, maďarčine a čoskoro vyjde v srbskom jazyku. Chystá sa aj preklad v poľskom a talianskom jazyku. Do knihy v nemčine napísala príhovor bývala predsedníčka Bundestagu a teraz profesorka Humboldtovej univerzity v Berlíne Rita Süssmuthová.
Preklady diela člena Spolku slovenských spisovateľov Ľ. Juríka o A. Dubčekovi predstavujú osobnosť významného slovenského a česko-slovenského európskeho
formátu v politike konca šesťdesiatych rokov i v česko-slovenskom ponovembrovom vývoji, nielen tým, ktorí ho nepoznajú, ale aj pamätníkom čias, keď
jeho humanistický projekt „socializmus s ľudskou tvárou“ obletel celú Európu.
Autorovi k úspechu blahoželáme.
Redakcia Literárneho týždenníka

(Zdroj: )