Zomrela OTÍLIA DUFEKOVÁ členka SSS

11.09.2019 19:31

Otília Dufeková, slovenská poetka, na rodila 11. júla 1951 v Bratislave. Absolvovala štúdium na Strednej ekonomickej škole a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1975 – 1980). Smutnú správu nám oznámila 9. 9. 2019 členka Predstavenstva SSS Viera Valachovičová-Ryšavá.

O. Dufeková pracovala ako administratívna pracovníčka v Elektromontážnych závodoch (1968 – 1969), štátna zamestnankyňa na Ministerstve vnútra SR v Bratislave (od 1969).
Básne publikovala časopisecky, o. i. aj v Literárnom týždenníku. Debutovala básnickou zbierkou Kôň v oblakoch (1992), v ktorej priniesla ľúbostnú lyriku i záznamy o clivote a žiaľoch za straty matky. Podstaty ľudských zážitkov a emócií, prienik do nepoznaných záhybov vnútorného ustrojenia človeka odrážajú jej ďalšie básnické zbierky Nebeská jazda (1995) a Markove šnúry bleskov (2000). Zbierka Tabakové listy (2012) osudovo smeruje k obnaženým koreňom človeka, s úsilím o jeho hlbokú a hlbinnú psychoanalýzu. Publikovala v antológiách členiek OZ Femina – Klubu slovenských spisovateliek Keď život šplechne do očí: Antológia prózy, poézie a satiry (2008) a Ženy na ťahu: Antológia prózy, poézie a tvorby pre deti (2012).
Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov (1999) a FEMINY – Klubu slovenských spisovateliek.

Pozostalým, jej priateľkám a kolegyniam-spisovateľkám v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme
hlbokú úprimnú sústrasť.

Redakcia
 

(Zdroje: Dufeková, Otília, in: Maťovčík, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. stor., VSSS, SNK, 2001, s. 86; Otília Dufeková, in: www.spolok-slovenskych-spisovatelov)