VÝZVA na zaslanie básní do antológie poézie Od Tatier k Dunaju (UZÁVIERKA do 30. septembra 2019!)

04.09.2019 10:41

Spolok slovenských spisovateľov pripravuje v rámci medzinárodného projektu podunajských krajín Veľký pán Dunaj na prezentáciu poézie spojenej s Dunajom tematickú antológiu súčasnej slovenskej poézie s názvom Od Tatier k Dunaju.

Najviac dve básne – na tému rieka Dunaj – na zverejnenie v antológii, ktorú SSS plánuje vydať v roku 2020, môžu autori poslať do 30. septembra 2019 elektronicky (s heslom v predmete Od Tatier k Dunaju) – s pripojeným súhlasom na zverejnenie za autorskú odmenu päť bezplatných výtlačkov antológie a so stručnou biografickou poznámkou (do 6 riadkov) – na e-mailovú adresu spolspis@gmail.com alebo spolspis@stonline.sk.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

 

(Uverejnené: 3. 7. 2019; aktualizované 4. 9. 2019)