Výzva na zaslanie básní do antológie poézie Od Tatier k Dunaju

03.07.2019 10:44

Spolok slovenských spisovateľov pripravuje v rámci medzinárodného projektu podunajských krajín Veľký pán Dunaj k prezentácii poézie spojenej s Dunajom tematickú antológiu súčasnej slovenskej poézie s názvom Od Tatier k Dunaju.

Najviac dve básne – na tému rieka Dunaj – na zverejnenie v antológii, ktorú SSS plánuje vydať v roku 2020, môžu autori poslať do 30. septembra 2019 elektronicky s pripojeným súhlasom na zverejnenie s autorskou odmenou päť bezplatných výtlačkov antológie a so stručnou biografickou poznámkou (do 6 riadkov) na emailovú adresu sposlspis@gmail.com.

Formulár nájdete na webovej stránke SSS: TU.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS