DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre SSS a Literárny týždenník z daní za rok 2021

26.05.2022 10:02

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2021.

Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov,

Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1,

IČO: 30778166,

Právna forma: občianske združenie.

Podporte SSS, ktorý je dobrovoľnou, nezávislou stavovskou organizáciou, združujúcou spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú príslušnosť a ktorého poslaním je presadzovanie slobody prejavu a tvorby, podnecovanie rozvoja pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, podpora činnosti začínajúcich literárnych autorov, organizovanie publikačnej činnosti prostredníctvom Literárneho týždenníka ako časopisu SSS a časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ako aj vydavateľskej činnosti prostredníctvom Vydavateľstva SSS, a takisto organizovanie literárnych a kultúrnych podujatí na celoštátnej i regionálnej úrovni vrátane prezentácie nových kníh, literárnych súťaží a pripomínania si výročí významných spisovateľských osobností.

***

Ak máte záujem podporiť LITERÁRNY TÝŽDENNÍK ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej slovenskej i  kvalitnej zahraničnej literatúry a  kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a  zviditeľňovania osobností a  udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a  prognóz vývoja slovenskej spoločnosti a  šírenia neskreslenej informovanosti, poukážte 2 % pre  SSS a napíšte nám e-mail na  adresu literarny.tyzdennik@gmail.com, že  ste ich poukázali na  podporu LT.
Ďakujeme za  porozumenie a  účinnú pomoc.
Vedenie SSS a  redakcia Literárneho týždenníka

 

***

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dan e z príjmov fyzickej osoby v prospech SSS (pdf)

 

(Zverejnené: LT 9 – 10 zo 16. 3. 2022, s. 2; LT 11 – 12 z 30. 3. 2022; LT 13 – 14 z 13. 4. 2022; aktualizované: LT 15 – 16 z 13. 4. 2022 z 27. 4. 2022; 26.04.2022; 26.05.2022 12:00)


 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK MÔŽETE PODPORIŤ AJ INZERCIOU ALEBO ZABEZPEČENÍM INZERENTA:
Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku
FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ