Z regionálneho zasadnutia odbočky SSS v Košiciach 28. 4. 2018 v reštaurácii U 12 apoštolov. Silvia Gelvanicsová (vľavo) a Ingrid Lukáčová. Foto: Štefan Cifra

Z regionálneho zasadnutia odbočky SSS v Košiciach 28. 4. 2018 v reštaurácii U 12 apoštolov. Silvia Gelvanicsová (vľavo) a Ingrid Lukáčová.  Foto: Štefan Cifra