Literárny týždenník 39 – 40/2019

Literárny týždenník 39 – 40/2019

Literárny týždenník 39 – 40 z 13. novembra 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Odkaz Novembra 1989

30. VÝROČIE NOVEMBRA ‘89

* Vincent Šabík: Osudová zmena a realita
 

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA K 30. VÝROČIU NOVEMBRA ʼ89

* Pri príležitosti 30. výročia novembra 1989 redakcia pripravila anketu, ktorou si pripomíname novembrové a ponovembrové zmeny v slovenskej spoločnosti. Respondenti odpovedali na otázky, ktoré sme uverejnili v LT 37 – 38 z 13. 10. 2019: 1. Ako si spomínate na November ’89, čo pre vás znamená? Ktoré novembrové zmeny pokladáte za najdôležitejšie? 2. Naplnili novembrové zmeny vaše očakávania? Čo sa podarilo naplniť a čo nie? Akých chýb sa spoločnosť mohla či mala vyvarovať? 3. Aký je odkaz Novembra ’89 pre dnešnú slovenskú spoločnosť? Na anketové otázky odpovedali:

* Ľuboš Jurík: Morálny, etický imperatív a očista

* Jana Šimulčíková: Preberáme škodlivé javy a vzdávame sa toho, čo sa osvedčilo

* Etela Farkašová: Vytvoriť múdru víziu

* Dušan Čaplovič: Počúvať, vnímať, spolupracovať a spájať sa

* Anton Hykisch: Využiť slobodu a demokraciu v záujme dobrej veci

* Gustáv Murín: Arogantná amatérskosť a príčiny chýb

* Oľga Pohánková: Čas na lepší súlad medzi mladými a staršími

* Miroslav Pius: Najväčší odkaz Nežnej revolúcie – zavŕšenie národných emancipačných procesov

* Ján Čomaj: Uletelo tých tridsať rokov...

POZNÁMKA

* Vladimír Blaho: Čo má byť v programe?

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZVÁNKA

* Hlavná cena Egona Erwina Kischa RUDOLFOVI SCHUSTEROVI

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

DIVADLO

* Milan Polák: Prvou premiérou jubilejnej sezóny v SND bola inscenácia hry Dnes večer nehráme: Pripomienka výročia s nádychom kabaretu

* Jana Šimulčíková: K 120. výročiu narodenia národnej umelkyne OĽGY ORSZÁGHOVEJ-BORODÁČOVEJ: Umenie ako nezištná láska

FOTOREPORTÁŽ/SÚŤAŽE

* Odovzdali ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV NA BIBLIOTÉKE 2019

* Nové knihy členov SSS

* Plody spolupráce slovenských a českých spisovateľov

* Všetko je poézia: Prezentovali antológiu súčasnej maďarskej poézie v preklade do slovenčiny

BIBLIOTÉKA 2019

* Vojvodinskí Slováci na Bibliotéke 2019

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/AKADEMICKÉ VZDELÁVANIE

* Dušan Mikolaj: Dôstojne a rozvetvene

* Božena Juríčková: Hološkov obraz tvorivosti

* Ivan Jackanin: Od sakrálneho po moderné umenie

ROZHOVOR

* S nevidiacou sochárkou MARIANNOU JÁNOŠÍKOVOU-MACHALOVOU: „Detaily vnímam citlivejšie a presnejšie ako vidiaci...“ (Zhovára sa P. Kall)

30. VÝROČIE NOVEMBRA ’89/POLEMIKA

* Ján Bobák: VLADIMÍR MINÁČ v zápasoch a prevratoch v rokoch 1989 – 1990. Boj o suverenizáciu Slovenska

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Miroslav Kazík: Novembrové verše

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: O potrebe rozvíjať vedomie kodifikačnej tradície: Lepšie pochopiť jazyk

RECENZIE

* Ľuboš Jurík: Kruhy vo vodách času (JURKOVIČ, Miloš: Kruhy. Bratislava: Hudobné centrum, 2019, 1. vyd., 271 s., ISBN 978-80-89427-37-6, brož. Edícia Pramene)

* Etela Farkašová: Ako by sme mohli/mali žiť (ZELINKA, Milan: Na okraj kultúry, na okraj života: Eseje, úvahy, fejtóny, poznámky, spomienky: Roky 1996 – 2016. Ilustrácie Alexandra Vasiľová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-8202-082-6, viaz.)

* Milan Kenda: Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou (ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Lyrika do kufríka. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8194-109-2)

* Ivan Szabó: Polstoročie v zápisníkoch (MORAVČÍK, Leopold: Objavené v zápisníkoch. Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 190 s., ISBN 978-80-8046-920)

* Lenka Mihová: K znovuotvoreniu Matice slovenskej (HUBA, Peter: Čas vzkriesenia: Keď národ umieral II. Martin: Matica slovenská, 2019, 1. vyd., 239 s., ISBN: 978-80-8128-236-2)

OSOBNOSTI/30. VÝROČIE NOVEMBRA ‘89

* Ivan Hudec: Kniha cti Slovenskej republiky: Slovensko má byť na čo hrdé

* Stano Haber:  Slovenská televízia v novembri ’89

* Daniela Suchá: 155. výročie narodenia ANDREJA HLINKU: Život zasvätil slovenskému národu

SERVIS

* Dáša Machalová: Posol radosti a nádeje: 90. narodeniny prof. MUDr. MICHALA VALENTA, DrSc.

* Zlata Matláková: Trnavská poetika v knižnici i na univerzite

* Najvyššie štátne vyznamenanie ČR RUDOLFOVI SCHUSTEROVI

* Jana Borguľová: Obnovené posledné miesto odpočinku TERÉZIE VANSOVEJ

REPORTÁŽ

* Milan Zelinka: Duchovné piesne, prímluvnice naše

POZNÁMKA

* Jozef Čertík: Zamlčaný štátny sviatok – štúrovci

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Imrich Kupec: Z prednovembrových aforizmov

* Ján Kopina: Voľby sú na dohľad...

* Vladimír Javorský: Myšlienky; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ján Grešák: Novembrové zádrapky: O (ne)slobode; Revolučný paradox ’89; O Nežnej po Nežnej;  Vhodná zmena; Ponovembroví pohlavári

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Hodál: Epigramy

* Emil Poláčik: Balady

* Milan Kupecký: Kedysi a dnes

* Ľudo Majer: Spod čapice

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Toxická forma kapitalizmu

* Štefan Horský: Na štyri sveta strany

KRESBY

* Ilustrácia OLIVERA SOLGU Sizyfos..., symbolizujúca sizyfovský zápas spisovateľov a občanov o hodnoty, vyšla v Literárnom týždenníku č. 50 z 15. 12. 1989

* Karikatúra, ktorou redakcia v Literárnom týždenníku č. 4 zo 14. 10. 1988 kriticky reagovala na výrub stromov v Bratislave. Jej symbolika zároveň však mala neprehliadnuteľný spoločensko-politický podtext