Plody spolupráce slovenských a českých spisovateľov – SSS NA BIBLIOTÉKE 2019

13.11.2019 07:36

Nové vydania Spolku slovenských spisovateľov, Vydavateľstva SSS a Obce spisovateľov ČR

V Literárnom centre 2 na Bibliotéke v piatok 8. 11. t. r. prezentovali vydania Spolku slovenských spisovateľov, VSSS a Obce spisovateľov Českej republiky (OS ČR): zbierku českej poetky a podpredsedníčky Obce spisovateľov ČR LYDIE ROMANSKEJ Nepokojná strieborná molekula (VSSS, 2019) , ktorú napísala v slovenčine, ďalej antológiu poézie slovenských básnikov MIROSLAVA BIELIKA, ŠTEFANA CIFRU, ETELY FARKAŠOVEJ, OĽGY GLUŠTÍKOVEJ a JÁNA TAZBERÍKA v českom preklade poetky LYDIE ROMANSKEJ s názvom Být knihou a v rukou se ti otevřít a napokon básnickú zbierku českého básnika žijúceho na Slovensku KARLA KLATTA Květ se větrem uklání včelám... (VSSS, 2019). Podujatie uvádzal Miroslav Bielik, predseda SSS, moderovali ho prekladateľka antológie Lydie Romanská a editor zbierky poézie K. Klatta Štefan Cifra.