Trnavská poetika v knižnici i na univerzite

13.11.2019 06:17

Štvrtý ročník voľného cyklu literárnych podujatí s názvom Trnavská poetika pokračoval hneď dvoma stretnutiami s autormi umeleckého slova. Nový riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho Pavol Tomašovič, tentoraz v úlohe moderátora, pozval na štvrtok 23. októbra 2019 dvoch významných autorov: ERIKA ONDREJIČKU a ŠTEFANA KUZMU. Zaujímavé a vskutku nekonvenčné názory na osobnosť básnika, okolnosti i spôsob poetickej tvorby zaznievali v literárnej kaviarni, na ktorú sa zmenila čitáreň knižnice. Vôňa kávy harmonizovala myseľ početného obecenstva a dotvárala podmienky na autorský prednes, lebo obaja hostia sú vynikajúci interpreti svojej poézie.

Zľava: Pavol Tomašovič, Milan Katuninec, Zuzana Martinkovičová, Pavel Matejovič,
Štefan Kuzma a Kliment Ondrejka. Foto: Barbora Likavská

E. Ondrejička recitoval zo zbierky Diamanty noci a z najnovšej tvorby. Zaujal i svojimi aforizmami. Najnovšia zbierka Š. Kuzmu Atlas bielej je ešte len v tlači, ale tento fakt nebránil vypočuť si z nej niekoľko básní. Originálnou hudobnou produkciou zaujala IKA KRAICOVÁ. Podujatie pokračovalo na druhý deň v piatok 24. októbra v átriu Trnavskej univerzity. Skrytá súvislosť oboch podujatí bola naznačená v postave zememerača Jozefa K. z Kafkovho diela Zámok, pretože profesiou troch aktérov Trnavskej poetiky je geodézia. Riaditeľka univerzitnej knižnice ZUZANA MARTINKOVIČOVÁ privítala početné študentské publikum i významných hostí v súčasnosti pôsobiacich na Trnavskej univerzite. Pozvanie prijali profesor histórie, politológ MILAN KATUNINEC i klimatológ a zároveň literárny vedec PAVEL MATEJOVIČ. Vzhľadom na novembrové výročie spoločenských zmien na Slovensku východiskovou témou nevšednej rozpravy bola kategória slobody, demokracie i poetiky. Tá je vždy prítomná, iba niekedy takmer zatlačená dostratena. V autorskom čítaní zaznela poézia zo študentských radov, prezentoval sa i Milan Katuninec. Na ďalšie stretnutie s literatúrou má PAVEL MATEJOVIČ pripravenú esej o Vladimírovi Mináčovi, čo je očakávané, lebo sa vo vedeckovýskumnej činnosti zaoberá slovenskou literatúrou po roku 1945 i teóriou literatúry. Gitarista a spevák KLIMENT ONDREJKA príjemne prekvapil interpretáciou vlastnej i prevzatej hudobnej tvorby.

ZLATA MATLÁKOVÁ