Prezentovali antológiu súčasnej maďarskej poézie v preklade do slovenčiny Všetko je poézia

13.11.2019 07:33

Na tohtoročnej bibliotéke 10. 11. v Literárnom centre 1 prezentovali antológiu súčasnej maďarskej poézie Všetko je poézia v prekladoch do slovenčiny, ktorú edične pripravil Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Zväzom maďarských spisovateľov (ZMS).

V antológi sú zastúpení dvadsiati piati maďarskí básnici: István Agli, Eszter Dobozi, Endre Farkas Wellmann, Agnes Gergely, Ákos Gyórfŕy, István Kemény, László Király, Árpád Kollár, Endre Kukorelly, János Lackii, László Lazár Lôvétei, Katalin Mezey, Zsuzsa Rakovszky, Barbara Rózsássy, Balázs Szálinger, János Szentniártoni, Géza Szocs, János Térey, József Tornai, László Tóth, Árpád Tozsér, László Fábián Vari, Attila Végh, Tibor Zalán, Gábor Zsille.

Prezentácie antológie Všetko je poézia. Vpravo Peter Mišák, v strede (vľavo) Gábor Zsile. Foto: Natália Murat-Oravcová

Ukážky z diel pripravila tajomníčka ZMS Kinga Erős s predsedom SSS Miroslavom Bielikom. Do slovenčiny diela preložili Mária Fazekašová, Lenka Nagyová, Jitka Rožňová, Ľubomír Navrátil a ďalší. Publikáciu zostavil a lektoroval Miroslav Bielik, predseda SSS, s účasťou členky SSS Kataríny Kolárikovej. Zodpovedným redaktorom publikácie je Peter Mišák, básnik, podpredseda Spolku, ktorý podujatie moderoval, spolu s predsedom Sekcie pre umelecký preklad ZMS Gáborom Zsilem. Cieľom vydania publikácie je zoznámiť širšiu slovenskú čitateľskú verejnosť s literárnymi trendmi a pohybmi v susednom Maďarsku, keďže obidve literatúry – maďarská i slovenská – boli v minulosti prepojené spoločnou štátnosťou i vzájomnými kultúrnymi a literárnymi prienikmi a dnes sa paralelne vyvíjajú a vzájomne obohacujú v susedskej blízkosti.

-red-