Vojvodinskí Slováci na Bibliotéke 2019

13.11.2019 07:46

V piatok 10. 11. t. r. sa na Bibliotéke uskutočnila prezentácia vydaní Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca z oblasti slovensko- srbskej literárnej spolupráce. Podujatie uviedla svojou básňou srbská poetka Nina Simić. V programe predstavili knihy jubilujúcej VIERY BENKOVEJ z Báčskeho Petrovca Studňa (výber z poézie urobila Dagmar Mária Anocová), jubilujúceho akademika MATIJU BEČ- KOVIĆA: Ešte sme neskončili... (výber z poézie v preklade Martina Prebudilu do slovenského jazyka), MIROSLAV BIELIKA: Mostovi u nepoznato (výber z poézie v preklade M. Prebudilu do srbského jazyka a v redakcii Miroslava Demáka.

Na fotografii (zľava): Miroslav Demák, Vladimír Valentík
a Martin Prebudila. Foto: Natália Murat-Oravcová

 

Vydania Slovenského vydavateľského centra uvádzal jeho riaditeľ Vladimír Valentík. Ďalšie vydania a projekty priblížili M. Demák a M. Prebudila, ktorý predstavil aj knižný preklad poézie JOZEFA URBANA do srbčiny. 

-red-