Literárny týždenník 3 – 4/2019

Literárny týždenník 3 – 4/2019

Literárny týždenník 3 – 4 z 30. 1. 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Nové výzvy

ESEJ

* Pavol Dinka: Tyrania ekonómie...: Esej o vzťahu ekonomiky, politiky a kultúry v digitálnej ére

AKTUALITY

* Igor Válek: Spúšťame online verziu Literárneho týždenníka

* Redakcia: Krištáľové krídlo aj ETELE FARKAŠOVEJ, členke SSS

* Súťaž o ceny Spolku slovenských spisovateľov (uzávierka 20. 2. 2019)

OBJEDNÁVKY A PREDPLATNÉ LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

* Predplaťte si Literárny týždenník

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU

* POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU na pamätnú tabuľu v bratislavskej Medickej záhrade chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína, a manželom Rudinskovcom, ktorí prispeli k vyhotoveniu jej bronzových odliatkov a dovezeniu z Ameriky do Bratislavy

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ANKTETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA Literatúra očami spisovateľov o slovenskej pôvodnej a prekladovej knihe

Na anketové otázky odpovedali:

* EVA FORDINÁLOVÁ, literárna historička, poetka, prozaička, autorka literatúry, faktu, vedkyňa, vysokoškolská pedagogička (J. Blaho: Záhorácké pjesňičky: Súborné vydanie, editor PhDr. Peter Michalovič. Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s vydavateľstvom Hudobného centra Bratislava, 2018)

* ROBERT HAKALA, básnik: Kniha o význame kresťanstva v súčasnosti (J. Maršálek: Kristus prichádza, Post Scriptum, 2018); Ako to bolo s rokom 1968 v Prešove? (Ľ. Petraško: Zmarené nádeje: 21.august 1968 v Prešove, Vyd. Prešovskej univerzity, Prešov, 2018)

* VILIAM JABLONICKÝ, publicista, kritik, historik kultúry a umenia: Inšpiratívne knihy (Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu, zborník, Ústav pamäti národa, 2018, zostavil P. Jašek; D. Hrušovský: Roztratených zhromažďovať: Rozprávanie o mojom živote, Post Scriptum, 2018; J. Alner: 1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu: Denník novinára, Marenčin PT, 2018; ; Ľ. Molitoris: Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961. Spolok Slovákov v Poľsku, 2017; P. Strauss: Mozaika nádeje, Ecce homo, Tesná brána, G-ATELIÉR, 2017; Dominik Tatarka: Pokušenia, W Press, 2018; L. Kováč: O zmysle ľudského života, Kaligram, 2018)

* ANTON BLAHA, spisovateľ literatúry faktu, právnik: Rozhovory, ktoré ma nadchli (The Paris Review s rozhovormi s osobnosťami: Capote, Eliot, Faulkner, Forster, Greene, Hemingway, Mauriac, Moravia, Parker a Saganová. Brak, Bratislava 2018)

* MARTA HLUŠÍKOVÁ, autorka literatúry pre deti, poetka, lexikografka, stredoškolská profesorka: Satinského Gundžovníky (J. Satinský: Gundžovníky; Slovart, 2018); Atlas zvierat pre prvákov (M. Säfströmová: Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách, Albatros, 2018)

* MARTIN VLADO, prozaik, básnik: Potešenie pre obdivovateľov slovenského maliara (Vladimír Kompánek: Rozpomínanie/Remembering, zostavila Lucia Žilíková, Galéria Nedbalka v Bratislave, 2018)

* IVAN SZABÓ, spisovateľ literatúry faktu, literárny recenzent: Neprávom zabúdaná umelecká bohéma (M. Vašš: Zlatá bohéma: Umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938; M. Vašš: Medzi snom a skutočnosťou: Umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945)

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA

* František Škvrnda: Chaos s brexitom

* Ľudovít Števko: Bulvár v politike

OSOBNOSŤ/JUBILEUM

* Dušan Čaplovič: K 85. narodeninám profesora JOZEFA VLADÁRA: Priateľovi jubilantovi

GLOSY

* Anton Blaha: Kto nečíta zákony...

* Viera Švenková: Má to zmysel?

DIVADLO/TELEVÍZIA

* Jana Nežatická: Premiéra úspešnej francúzskej komédie MENO v Štúdiu nitrianskeho Divadla Andreja Bagara: ... Taká obyčajná idylka

* Jano Rácz: Na okraj premiéry hry Jedáci čokolády v Divadle Thália v Košiciach: Všetko súvisí so všetkým

* Roman Michelko: Hodnotíme televízny seriál Expremiéri

VIZUÁLNE UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* Dušan Mikolaj: Hrejivá zima v Danubiane (Výstava v Galérii moderného umenia Gerarda Meulensteena z Eindhovenu v bratislavskej mestskej časti Čunovo)

ROZHOVOR

* Hovoríme s maliarom a vydavateľom MILANOM STANOM – o jeho tvorbe a o tvorbe ERNESTA ZMETÁKA: Generačné nadčasové priateľstvo (zhovára sa D. Mikolaj)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA/POÉZIA

* Ján Čomaj: Milenci z Aňaly

* Michal Záleta: Pamäť dvora

RECENZIE

* Goran Lenčo: Poznanie ústiace do večnosti (POLIAKOVÁ, Blanka: Viem, kde sídli láska. Bratislava: Mayor, 2018, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-972971-2-1, brož.)

* Marián Klenko: Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (DANIŠ, Igor: Nereálne očakávania. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 207 s., ISBN 978-80-8202-028-4, brož.)

*  Eva Fordinálová: Nazeranie do ľudskej duše (ZELINKA, Milan: Blízke diaľavy. Ilustrácie Alexandra Vasiľová. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018, 1. vyd., 128 s., ISBN978-80-8115-7, viaz.)

* Ján Čomaj: Dôstojné dielo o krásnej tradícii (PAŠTÉKA, Július  – KOVÁČ ADAMOV, Mišo – MAŤOVČÍK, Augustín: Slovenské ľudové betlehemské hry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2018, 1. vyd., 352 s., ISBN 978-80-8149-101-6)

* Viliam Apfel: Krutá pravda o dnešku (MICHELKO, Roman: Eseje o kríze. Martin: Politologický odbor Matice slovenskej, 2016, 1. vyd., 132 s., ISBN: 978-80-8061-926-8, brož.)

* Etela Farkašová: Svojská encyklopédia dejín európskej filozofie (ZIGO, Milan: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Predslov Elena Zigová. Doslov Emil Višňovský. Bratislava: IRIS, 2018, 1. vyd., 511 s., ISBN 978-80-820002-6-2, viaz.)

* Jozef Špaček: Veľmi nezvyčajné príbehy. (ČEJKA, Jaroslav: Magická setkání: Puzzle story. Ilustrovala Ida Huttová. Křenovice: Nakladatelství Kmen, spol. s r. o., 2018, 1. vyd., 186 s., ISBN 978-80-906880-7-0, viaz.)

* Ivan Jackanin: Pocta Ivanovi Macinskému (Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy, zborník z konferencie. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2018, 1. vyd., 190 s., ISBN 978-80-89614-55-4)

* Vladimír Michalička: Osobnosti starého Prešporka (SZABÓ, Ivan: Významné osobnosti starého Prešporka. (Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 112 s., ISBN 978-80-8046-899-6, viaz.)

ESEJ

* Ivan V. Hudec: Sme schopní spísať vlastné (a zužitkovať paralelné) dejiny?

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – február 2019

* 1. 2. 1949 – Ján Nagajda (70)

* 2. 2. 1979 – Boris Brendza (40)

* 5. 2. 1954 – Ľubomíra Miháliková (65)

* 6. 2. 1964 – Pavol Vitek (55)

* 7. 2. 1959 – Martin Vlado (60)

* 11. 2. 1964 – Sylvia Struhárová (55)

* 22. 2. 1939 – Ondrej Bosík (80)

AKTUALITY

* Miroslav Bielik, predseda SSS: Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov SSS BÁSNICI 2018

* Igor Brezina: Úspešné podujatie v Rázusovie dome

* Vyšlo nové číslo almanachu Devín

SÚŤAŽE

* Ceny a prémie Literárneho fondu (uzávierka do 15. 3. 2019)

* Literárna súťaž pre deti a mládež – Bratislava, moje mesto 2019 (Uzávierka 30. 4. 2019)

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Hana Košková: ZÁVEJE. Ilustroval akad. maliar Martin Kellenberger. Rozmery: 120 x 177 mm, 79 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-058-1. Cena: 6,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

NEKROLÓG

** Zomrel Ľudovít Kiss, člen SSS

LiTERÁRIUM

* Milan Kupecký: Úvahy o škole, vedomostiach a múdrosti; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Čomaj: Holé vety

* Emil Poláčik: Balady: Praktická; Analogická; Identifikačná; Analogická

* Alexander Scholz: Zo zápisníka

* Tomáš Turner: Klebetnícka; A mesiac predsa svieti…

* Ján Kopina: Už je ruka v rukáve

* Ján Grešák: Zádrapky

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Zodpovedné poslanie slovenských spisovateľov

* Pavel Fábry: Pritenký sošný zošit slovenský

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha