Hana Košková: Odprevadiť záveje

Hana Košková: Odprevadiť záveje

Spisovateľka Hana Košková je autorkou viacerých básnických zbierok, napríklad Pod teplom krvi (1976), Spojitosť (1978), Tvár pri tvári (1988), Náhrdelník z hrdličiek (2001), Súrodenci zo sna (2006), Robotnica na poslednú chvíľu (2012). Píše aj knihy pre deti. Jej najnovšia básnická zbierka je preniknutá stratou blízkeho človeka, čo sa odzrkadľuje vyjadrením osamelosti a hľadaním novej rovnováhy. Ako príklad spomeňme citáty z básne Sen: Hľadala som ťa / hladná zo svadieb / sýta z pohrebov... učila som ruky / na osamenie… Aj takáto pocitová skratka, keď sa prežívanie vie naplno vyjadriť niekoľkými slovami, svedčí o univerzálnosti Koškovej poézie, keďže aj čitatelia podobné situácie prežili a netreba im veľa slov na navodenie atmosféry a vnútorného zážitku. Pritom každý v básni prežíva svoj individuálny príbeh na univerzálnu tému. Umožňuje to stručnosť a strohosť básnického výrazu, no najmä jeho presnosť. Nie je to však jediný z prostriedkov. Zastúpené sú aj iné poetické nástroje, napríklad opisy prírody v kontraste či súlade s ľudskými náladami a pocitmi, čím sa zosilňuje účinok myšlienky na jednej strane básne  odhalením skrytých obsahov prírody a na druhej strane názorným „dovysvetľovaním“ nálady. Takto vystavaná je napríklad báseň Záhrada, z ktorej je reprezentačný citát: „... stromy / bozkávajú vzduch / pred víchricou / nekľačia na / kolenách…“ Emocionálne básne a prítomnosť obrazovo-pocitovej myšlienky sú hodnoty, ktoré popri autorkinej sile v irónii a v poetickom nadľahčení tematiky vytvárajú vyváženú zbierku, schopnú potešiť čitateľov.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Cena: 6,90 €

Rozmery: 120 x 177 mm, počet strán: 79, tvrdá väzba

ISBN 978-80-8202-058-1