Zomrel Ľudovít Kiss, člen SSS

28.01.2019 14:25

So smútkom sme prijali správu, že dňa 22. 1. t. r. zomrel vo veku 78 rokovSo smútkom sme prijali správu, že dňa 22. 1. t. r. zomrel vo veku 78 rokov Ing. Ľudovít Kiss (* 24. 5. 1940 v Moravskom Svätom Jáne), slovenský dramatik, prozaik, lexikograf, prekladateľ a polonista. Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenskej pôdohospodárskej literatúry, vedúci redaktor oddelenia encyklopedickej literatúry vo vydavateľstve Obzor, v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie i v periodikách Katolícke noviny, Slovenský národ, Život – ako redaktor, resp. zástupca šéfredaktora, viedol mesačník Rodina.
Napísal vyše sto čŕt o živote a diele poľských spisovateľov, Poľsko-slovenský technický slovník (600 hesiel, 1971), štúdiu Poľská povojnová divadelná tvorba, pre Slovenské pohľady desaťdielny seriál Z redaktorského denníka, Slovenčina v literatúre a médiách a i. Prekladal prózu a divadelné hry z poľštiny a češtiny.
Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Slovenského syndikátu novinárov.
V mene vedia SSS i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujem pozostalým i priateľom zosnulého úprimnú sústrasť.
Redakcia

(* 24. 5. 1940 v Moravskom Svätom Jáne), slovenský dramatik, prozaik, lexikograf, prekladateľ a polonista. Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Slovenskej pôdohospodárskej literatúry, vedúci redaktor oddelenia encyklopedickej literatúry vo vydavateľstve Obzor, v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie i v periodikách Katolícke noviny, Slovenský národ, Život – ako redaktor, resp. zástupca šéfredaktora, viedol mesačník Rodina.

Napísal vyše sto čŕt o živote a diele poľských spisovateľov, Poľsko-slovenský technický slovník (600 hesiel, 1971), štúdiu Poľská povojnová divadelná tvorba, pre Slovenské pohľady desaťdielny seriál Z redaktorského denníka, Slovenčina v literatúre a médiách a i. Prekladal prózu a divadelné hry z poľštiny a češtiny.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Slovenského syndikátu novinárov.

V mene vedia SSS i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujem pozostalým i priateľom zosnulého úprimnú sústrasť.

Redakcia